Skal du bli mattelærer og strever med matematikken? Nå er det hjelp å få

Undervisere tenkte helt nytt om undervisningen: Produserte over 100 læringsvideoer.

— Mange studenter opplever at algebra er krevende og sliter med å forstå faget, og høsten 2021 strøk hele 38 prosent av lærerstudentene i nasjonal deleksamen i matematikk på 1.-7. trinn, forteller førstelektor Andreas Lorange ved NLA Høgskolen. På 5.-10. trinn lå strykprosenten nasjonalt på 20 prosent. Dette var urovekkende høye tall, mente Lorange.

IMG_8696.jpg
La om undervisningen. Andreas Lorange, førstelektor ved NLA Høgskolen. Foto: NLA Høgskolen.

— Den høye strykprosent er en nasjonal utfordring. Den internasjonale kartleggingsstudien TIMSS, som sammenligner matematikkferdighetene til elever fra ulike land, har vist at norske elevers prestasjoner i matematikk på ungdomstrinnet ligger på samme nivå som de andre nordiske landene, men at de gjør det dårligere i algebra. Algebra er den delen av matematikken som handler om ligninger, regning med tall og variabler og bokstavregning, forklarer Lorange.

Tenkte helt nytt

Når Lorange så eksamensforslagene til den nasjonale eksamenen, og samtidig visste at mange studenter strever med algebra, forstod han at han måtte tenke helt nytt om undervisningen.

— Jeg antok at studentene ville ha behov for mye hjelp og støtte. Tilnærmingen min ble derfor å arbeide direkte med eksamensoppgaver, forteller han. Dermed utviklet førstelektoren en eBok, som er en helt ordinær nettside, som studentene får tilgang til via laptop eller mobil, og på denne nettsiden deles oppgaver som har blitt gitt ved eksamen. Lorange har laget nær 100 videoer på ett til tre minutter, som forklarer løsningene av oppgavene steg for steg. Lorange forteller at det finnes allerede mye læremateriell om algebra, men det som er unikt med video er muligheten til å ta i bruk flere modaliteter samtidig. Leder for digitalisering ved NLA Høgskolen, Sigrun Lindaas Norhagen, har hatt hovedansvaret for HTML-programmeringen til eBøkene.

Hør Andreas Lorange fortelle om hvordan de har arbeidet med video i matte-undervisningen.


— Vi benytter dynamiske illustrasjoner for å kommunisere et innhold, og matematikk blir dermed knyttet til en visuell virkelighet. Du ser rett og slett matematikken blir forklart og løst foran deg, forteller Martin Carlsen, professor i matematikkdidatikk ved UiA og professor II ved NLA Høgskolen, som også har vært delaktig i prosjektet. Her finner du lenke til eboken til 1.-7. trinn og til 5.-10. trinn 

Skjermbilde 2022-09-16 kl. 10.01.53.png
Martin Carlsen, professor ved Universitet i Agder, forteller at de arbeidet med å knytte matematikk til en visuell virkelighet. Foto: Universitetet i Agder.

Hva sier studentene?

Lorange gjennomførte en digital undersøkelse i ettertid av undervisningen hvor nesten 70 prosent av studentene ga respons, og majoriteten av disse oppga at undervisningsøkten hadde gitt dem et godt læringsutbytte.

— Videoene har et fortrinn når det gjelder muntlige forklaringer med dynamiske illustrasjoner, og det å kunne spole seg gjennom på nytt og å kunne velge hastighet. Videoene oppleves lettere tilgjengelig enn å lese et skriftlig løsningsforslag, understreker Lorange. Han forteller at også andre forskere har funnet noe av det samme: Når studenten har et utvalg av ulike ressursene, så foretrekker de gjerne video. Dette kan ha noe å gjøre med at videoenes styrke er å hjelpe studentene til å forstå løsningene av oppgavene.

Therese Bjorland, student ved grunnskolelærerutdanningen ved NLA, forteller om hennes erfaringer med bruk av videoene: For meg har det vært kjempegreit å bruke videoene. Når jeg jobbet mot nasjonal deleksamen, spolte jeg frem og tilbake i videoen slik at jeg kunne få den hjelpen jeg trengte for å komme videre og løse oppgavene. I tillegg fikk jeg sett oppgavene visuelt, noe som skapte mer forståelse for meg. Og jeg kunne bruke videoene når jeg ønsket og der jeg var, uten å måtte være fysisk på høgskolen! 

Therese Bjorland.jpg
Lærerstudent Therese Bjorland forteller hvordan videoen hjalp til med forståelse i mattefaget. Foto: NLA Høgskolen.

Hvordan ble eksamensresultatene?

Som tidligere nevnt var det 38 prosent stryk nasjonalt på 1.-7. trinn i 2021, men ved NLA Bergen lå snittet på 12,5 prosent, som er en tredjedel av det nasjonale snittet. Dersom campus Oslo og Bergen sine resultater legges sammen, lå snittet på 23,5 prosent.

— Dette er 14 prosent mindre enn det nasjonale snittet, som er en vesentlig reduksjon sammenlignet med nasjonale tall, forteller Carlsen. Han mener vi dermed kan anta at e-boken som læringsverktøy har hjulpet studentene til å få en bedre forståelse for algebraisk tenkning.

— Videoene blir en form for et stillas for studentene, og så klarer de seg videre på egenhånd. Dette viser at vi ved å benytte formater som er tilpasset studentenes behov, som video, så kan dette bidra til økt læring og forståelse, avslutter Carlsen.

Her finner du lenke til den vitenskapelige artikkelen til Lorange og Carlsen.