Rekordhøy interesse for økonomistudier hos NLA

NLA Høgskolen har aldri tidligere hatt så mange førsteprioritetssøkere som i år, og spesielt økonomiutdanningene til høgskolen er ettertraktet.

NLA Høgskolen opplever en økning i år på 13,5% i førsteprioritetssøkere, ikke minst fordi økonomifagene er etterspurt. Rektor Sigbjørn Sødal er godt fornøyd: 

– Vi er glade for å se at NLAs økonomiutdanninger er ettertraktet blant førsteprioritetssøkerne. Antall førsteprioritetssøkere her øker med hele 47%. Vår nylig reviderte bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse, der det er mer enn fem søkere per studieplass, ser virkelig ut til å ha truffet markedet. Vi arbeider nå aktivt med å undersøke mulighetene for å øke antall studieplasser for å imøtekomme den store etterspørselen.

Sigbjørn Sødal 15 (1).jpg
Rektor Sigbjørn Sødal er fornøyd med gode søkertall for økonomiutdanningene til NLA.

Økt interesse for teologi 

– Det er interessant å se at teologifagene har fått økt interesse, selv om søkertallene og veksten er mindre enn for økonomistudiene, forteller prorektor for utdanning, Amund Langøy. Han legger til at det er et stort behov for å utdanne flere til stillinger i kirke og menighetsliv. 

Langøy bemerker også at NLAs utøvende musikkmiljø i Staffeldtsgate i år igjen befester sin posisjon som et nasjonale ledende miljø i sitt slag, og viser til gode søkertall for studier innen utøvende rytmisk musikk. 

Årets søkertall fra Samordna opptak har gått ned for studier i pedagogikk, journalistikk, idrett og interkulturelle studier.

Amund Langøy-8.jpg
Prorektor Amund Langøy konstaterer fortsatt nasjonal nedgang i søkertall til lærerutdanningene.

Utfordringer for lærerutdanningene 

Den nasjonale trenden med nedgang i søkertall til lærerutdanningene fortsetter, og dette er nå en synlig trend både i og utenfor de store byene. 

– Lærerutdanningene nasjonalt har opplevd en nedgang i søkertallene over tid. NLA er rammet betydelig av dette, men har gjort tiltak for å møte situasjonen på ulike måter. Vi har utviklet nye årsstudier, justert eksisterende studieprogrammer og er i ferd med å flytte hele lærerutdanningen i Bergen til bykjernen. Selv om disse tiltakene på sikt forhåpentligvis vil gi resultater, ser vi dessverre lite av det i årets søkertall, sier Langøy.