Personvern i sentrum

Sikt arrangerer et webinar om personvern 30. august. Studenter og veiledere oppfordres til å delta!

NLA Høgskolen har en avtale med Sikt om personverntjenester i forskning. Samarbeidet bidrar til å skape etterlevelse og gi dokumentasjon på at behandling av personopplysninger følger GDPR-regelverket. For å oppnå dette arbeider NLA med å skape bevissthet rundt personvern i forskning. Som en del av vårt arbeid, har vi også i år samarbeidet med Sikt, som besitter betydelig kompteanse på området, til å arrangere et webinar.

Prorektor FOU, Torgeir Landro, understreker at Sikts webinar er aktuelt for veiledere å få med seg, siden de også vil kunne ha utbytte av dette.

- Personvernhensyn i forskningen skal prioriteres gjennom hele forskningsprosessen. Jeg håper derfor denne gangen at både studenter og veiledere prioriterer webinaret. 

Webinar om personvern i forskning for studenter

Målgruppe: Studenter og veiledere ved NLA

Tidspunkt: 30. august kl. 14.00 - 15.00

Digital lenke til webinarethttps://nla.zoom.us/j/61708263328?pwd=UmFKendXRWNneDNVc09QSm0yM2tPZz09

Tema: Sikts personverntjenester, bruk av meldeskjema for studentprosjekt, informasjonssikkerhet, grunnleggende personvern og automatisk vurdering.

Det er ikke påmelding til seminaret. 

Kontaktperson: Rolf Halse, førsteamanuensis og forskningsrådgiver. Rolf.halse@nla.no