Seminar om teologi og kyrkjerett

Som ei markering av at professor Egil Morland sluttar ved NLA, inviterer vi til seminar om teologi og kyrkjerett.

Ved NLA Høgskolen, Sandviken, fredag 17. februar 2023 i auditorium 2 · Kl. 10.00 – 15.45.

Program

10.00: 
Introduksjon til dagen.

10.15: 
Sverre Elgvin Lied, sokneprest, Ph.D.:
Som i himmelen så og på jorda: Tidlegkristne perspektiv på kyrkjerett.

10.45: 
Spørsmål og samtale.

11.00: 
Avskjedsførelesing Egil Morland, Professor, Dr.philos.:
Ven eller fiende? Om statens Janus-ansikt.

11.45: 
Lunsj med avskjedsmarkering

13.00: 
Torgeir Landro, prorektor FOU/førsteamanuensis, Ph.D.:
Kristenretten – 1000 år etter. 

13.45: 
Spørsmål og samtale.

14.00: 
Søren Koch, Universitetet i Bergen, Professor, Dr.jur.:
Introduksjon til boka Law and the Christian Tradition in Scandinavia.

14.30: 
Søren Koch:
Ludvig Holberg og naturretten.

15.00: 
Egil Morland:
Menneskeleg og guddommeleg i kyrkjeretten. Eit minefelt.

15.30: 
Samtale og oppsummering.

Seminaret inngår i undervisingsopplegget for TEOL360 Avsluttande praktikum ved NLA Høgskolen, og er opent for alle interesserte. Gratis entré. 

Egil Morland si avskjedsførelesing med følgjande felles lunsj er open for alle, med særleg invitasjon til noverande og tidlegare kollegaer.

Foredragsholdere: (f.v) Søren Koch, Sverre Elgvin Lied, Torgeir Landro, Egil Morland