Hvordan velge riktig utdanning?

Lærer, journalist eller politi? I år er det rundt 78.000 utlyste studieplasser, fordelt på over 1800 studier ved fagskoler, høyskoler og universiteter. Hvordan i all verden skal du klare å velge? Studieveileder på NLA gir deg noen gode tips.

– Jeg skjønner godt at mange synes det er vanskelig å velge i dette mylderet av muligheter, sier studieveileder Olga Kvitstein på NLA Høgskolen. Hun har veiledet studenter i over 20 år, og har opparbeidet seg erfaring med å hjelpe usikre studenter å finne sine egne karriereveier. Hun deler gode råd for hvordan man skal velge studier.

1. Start med deg selv

Første skritt på veien mot å velge seg en utdannelse er å stille seg spørsmålet: Hva er det som engasjerer meg og hva liker jeg å holde på med? 
– Hvilke interesser har du? Alle mennesker har evner og anlegg som de kan bruke inn i et yrke, sier hun. Dette er som regel gode pekepinner på hva du bør utforske mer.

2. Hva har samfunnet behov for?

Hva slags arbeidskraft samfunnet har behov for? Passer det med noen av dine interesser?
– På NLA har vi et slagord som sier «fordi noen trenger deg». Spørsmål som er lurt å stille seg er: Hva har du lyst til å bidra med i et større fellesskap, enten det er lokalt, nasjonalt eller internasjonalt? Hvor trengs akkurat du?

3. Snakk med noen

Det kan være lurt å lufte egne tanker i møte med andre som kjenner deg godt. Venner og familie ser kanskje egenskaper hos deg som du ikke ser selv, og kan ha mange gode innspill. Men til syvende og sist er det du selv som må ta valget.


okvitstein
Olga Kvitstein, veileder ved NLA Høgskolen.

Trygghetssøkende eller impulsiv?

Trives du best med forutsigbarhet? Da er det nok lurt å velge studier og et yrke hvor jobbmarkedet er stabilt. For eksempel vil det i lang tid fremover være et stort behov for flere lærere og barnehagelærere. Er du mer impulsiv og uredd, kan du tillate deg å velge en litt mer usikker jobbfremtid. 

Er du opptatt av lønn og tenker at du bør gå etter jobbene med høyest prestisje?
– Det er viktig å ha nok til å klare å forsørge seg selv og andre, men det å oppleve arbeidet som meningsfullt er også en rikdom, mener Olga Kvitstein.
– Veldig mange vil si at å få bruke seg selv og trives med det en driver med vil være mer verd enn høy lønn, legger hun til.

Valg av studiested

– Studievalget bør i utgangspunktet være styrende for valg av studiested, råder NLA-veilederen. Men det er en del forhold du kan vurdere når du skal velge by og utdanningsinstitusjon også. Er du eventyrlysten og glad i å oppleve nye kulturer? Finn ut om studiene du vurder har lagt til rette for utveksling, studieturer eller utenlandspraksis.

– Unge og studenter er i en fase i livet der de er på oppdagelsesferd og skal orientere seg både i virkeligheten og i verden. Mange av studiene på NLA har et stort fokus på å gi tverrkulturell kompetanse i tillegg til fagkompetanse, og alle NLA-studenter har anledning til å oppleve andre kulturer som en del av studiene, enten gjennom studieturer eller praksis i utlandet, eller som utvekslingsstudent ved et samarbeidsuniversitet i Europa eller et annet sted i verden.

Hvilken studieby?

– Og hvis en er ung og ikke har store forpliktelser utfordrer jeg unge til å reise til et annet sted enn hjemplassen sin for å studere. Da får en virkelig kjenne på det å være student. Det er en fantastisk mulighet for å bli kjent med seg selv på en ny måte, og få en litt ny start, og i tillegg oppleve spennende byer og miljøer, sier Olga Kvitstein. Mange ferske studenter kommer til NLAs campuser i Bergen, Oslo og Kristiansand uten å kjenne noen andre, og da er det en fordel at miljøet ikke er så stort og at de fleste klassene er ganske små, og på den måten gjør det lettere å bli godt kjent med dem du studerer sammen med. 

Bortkastet?

Du har begynt på en utdannelse, men etter et år finner ut at dette ikke er noe for deg likevel. Er tiden på studiet bortkastet?

– Nei, sier Olga.
– Det er en ærlig sak at du har valgt feil. Men all kunnskap er nyttig og all erfaring går det an å lære noe av. Det er kjempefint at du finner ut av det, og da går det an å ta et nytt valg. Mange endrer karriereveier i løpet av en yrkeskarriere også. Det er ikke så dramatisk som det kanskje var tidligere, mener hun.

Hun legger imidlertid til at mye i arbeidslivet handler om tverrfaglig kompetanse. Og noen studier er nyttige uansett hva du velger videre.

– Interkulturell kompetanse, pedagogikk, journalistikk og økonomi er fag du kan få bruk for uansett om du velger en annen yrkesutdanning i tillegg. Så er du veldig usikker på hva du skal studere, er det lurt å velge et fag som du får personlig utbytte av uansett valg senere i livet.  

Ble du noe klokere?

Det finnes ulike nettsider med veiledninger og tester for kommende studenter. Sjekk ut Utdanning.no eller Karriereveiledning. Eller ta kontakt med studiekonsulentene på NLA Høgskolen. Disse finner du på nla.no.

Fristen for å søke om opptak til studier til høsten er 15. april. Her ser du hvilke studietilbud NLA Høgskolen har.