NLA tilbyr full presteutdanning i Bergen

Det var nylig oppstartsdag for første praktikumkull ved NLA Høgskolen.

Halvannet år etter at NLA Høgskolen i Bergen opprettet profesjonsutdanning i teologi, tilbyr NLA nå også fullt praktikum. Det betyr at studentene nå kan ta hele presteutdanningen ved NLA. Tidligere har studenter kunne ta bachelor og mastergrad i teologi, samt det ene av to semestre med praktikum. Det siste semesteret måtte studentene reise til Oslo eller Stavanger for å fullføre. 

— Dette er en stor dag og vi er stolte over tilbudet som vi gir til praktikumstudentene nå som vi tilbyr hele presteutdanningen på NLA i Bergen, sier høgskolelektor William Skolt Grosås, som er emneansvarlig på praktikumstudiet. 

William Skolt Grosås.jpg
William Skolt Grosås, emneansvarlig for praktikumstudiet.