Verdien av utveksling og studieopphold

– Skal du bli et solid menneske, må du oppleve ulike kulturer og ha erfaring fra å bo utenlands over tid, hevder tidligere NLA-student Rasmus Haugen Sandvik.

– Interkulturelle studier på NLA har gitt meg en ballast og en tyngde som jeg daglig tar med meg i mange situasjoner, sier Haugen Sandvik. Han er i dag Senior Sales Executive i teknologiselskapet Tietoevry, men i 2019 fullførte han sin bachelorgrad i interkulturell
forståelse på NLA i Bergen.
– Å se og oppleve andre kulturer gir en god helhetsforståelse av hvordan ting i samfunnet henger sammen. Det er et godt utgangspunkt i alle situasjoner hvor det er veldig verdifullt å se den andres synspunkt og dermed lettere komme til en felles
forståelse, mener han.

Engasjert

Rasmus Haugen Sandvik er ikke den mest stereotype kulturviteren i fremtoningen. Han har hatt flere stillinger innenfor næringslivet, men har helt siden studietiden også engasjert seg i samfunnsdebatten.

På NLA engasjerte han seg i studentpolitikken, både som leder av studentrådet og som
studentrepresentant i høgskolestyret. Han har også hatt mange andre styreverv, spesielt i Bergensregionen. Han var bystyrepolitiker for Arbeiderpartiet i Bergen fra 2015–2019. I tillegg til interkulturelle studier har han en master i bedriftsøkonomi og teknologistyring.

utveksling2-unsplash.jpg utveksling-unsplash.jpg

Utenlandsstudier

På NLA spesialiserte han seg på østasiatisk kultur.
– Bacherloroppgaven min gikk ut på å diskuterte de økonomiske forbindelsene mellom Kina og Etiopia. I 2007 reiste jeg gjennom Kina og Japan i løpet av seks uker på studietur. Senere samme år gjorde jeg feltforskning i Etiopia, og i 2008 og 2009 var jeg utvekslingsstudent i Beijing og studerte kinesisk språk og kultur, sier han.
– Etter en del år i næringslivet og som tidligere politiker, så kan jeg si at å reise på studieopphold, og senere også utveksling gjennom NLA, ga meg anledning til å utforske sider ved meg selv som jeg ikke kjente til. Det å pushe seg selv og plutselig stå oppe i vanvittige situasjoner, det være seg i Afrika, Kina eller Japan, eller hvor som helst, ville jeg aldri vært foruten. Det er utrolig spennende å oppleve andre kulturer, og gjerne kulturer som er så motsetningsfylte som noen av de du får se på reisene med NLA,
mener Haugen Sandvik.
– Skal du bli et solid menneske, må du oppleve ulike kulturer og ha erfaring fra å bo utenlands over noe tid, hevder tidligere student Rasmus Haugen Sandvik.