–Alle studenter bør dra på studieturer eller utveksling!

– Skal du bli et solid menneske, må du oppleve ulike kulturer og ha erfaring fra å bo utenlands over tid, hevder tidligere NLA-student Rasmus Haugen Sandvik.

– Interkulturelle studier på NLA har gitt meg en ballast og en tyngde som jeg daglig tar med meg i mange situasjoner, sier Haugen Sandvik. Han er i dag Senior Sales Executive i teknologiselskapet Tietoevry, men i 2019 fullførte han sin bachelorgrad i interkulturell
forståelse på NLA i Bergen.
– Å se og oppleve andre kulturer gir en god helhetsforståelse av hvordan ting i samfunnet henger sammen. Det er et godt utgangspunkt i alle situasjoner hvor det er veldig verdifullt å se den andres synspunkt og dermed lettere komme til en felles
forståelse, mener han.

Engasjert

Rasmus Haugen Sandvik er ikke den mest stereotype kulturviteren i fremtoningen. Han har hatt flere stillinger innenfor næringslivet, men har helt siden studietiden også engasjert seg i samfunnsdebatten.

På NLA engasjerte han seg i studentpolitikken, både som leder av studentrådet og som
studentrepresentant i høgskolestyret. Han har også hatt mange andre styreverv, spesielt i Bergensregionen. Han var bystyrepolitiker for Arbeiderpartiet i Bergen fra 2015–2019. I tillegg til interkulturelle studier har han en master i bedriftsøkonomi og teknologistyring.

utveksling2-unsplash.jpg utveksling-unsplash.jpg

Utenlandsstudier

På NLA spesialiserte han seg på østasiatisk kultur.
– Bacherloroppgaven min gikk ut på å diskuterte de økonomiske forbindelsene mellom Kina og Etiopia. I 2007 reiste jeg gjennom Kina og Japan i løpet av seks uker på studietur. Senere samme år gjorde jeg feltforskning i Etiopia, og i 2008 og 2009 var jeg utvekslingsstudent i Beijing og studerte kinesisk språk og kultur, sier han.

– Etter en del år i næringslivet og som tidligere politiker, så kan jeg si at å reise på studieopphold, og senere også utveksling gjennom NLA, ga meg anledning til å utforske sider ved meg selv som jeg ikke kjente til. Det å pushe seg selv og plutselig stå oppe i vanvittige situasjoner, det være seg i Afrika, Kina eller Japan, eller hvor som helst, ville jeg aldri vært foruten. Det er utrolig spennende å oppleve andre kulturer, og gjerne kulturer som er så motsetningsfylte som noen av de du får se på reisene med NLA,
mener Haugen Sandvik.
– Skal du bli et solid menneske, må du oppleve ulike kulturer og ha erfaring fra å bo utenlands over noe tid, hevder tidligere student Rasmus Haugen Sandvik.

Internasjonale muligheter på NLA

Alle bachelorprogrammer som NLA tilbyr åpner for utvekslingsopphold ett eller to semester hos en av høgskolens samarbeidspartnere i Europa eller en annen del av verden. Lærerstudentene har også mulighetene til å ta en av praksisperiodene utenlands, feks. på Madagaskar eller Nepal. De fleste studiene tilbyr også studieturer.