Kurs i rytmisk kirkemusikk 2024

NLA Høgskolen og Norges musikkhøgskole har tilbyr igjen kurs i rytmisk kirkemusikk for kirkemusikere og andre som vil utvikle seg innen kirkemusikk.

Kurset går over to samlinger våren 2024; én i januar (NLA) og en i mars (NMH). Kurset er praktisk innrettet med fokus på bruk av både piano og orgel, og er en bestilling fra FUM (Fagutvalg for kirkemusikk i KA-sektoren).

Målgruppen er kirkemusikere og andre som er interessert i tema. Kurset gir ingen studiepoeng.

Om kurset

Kurset består av to samlinger á to dager, og kursdeltakerne forplikter seg å delta på begge samlingene da det ene bygger på det andre. Kurset vil i hovedsak ha en praktisk tilnærming der deltakerne vil jobbe aktivt i parallelle workshops med temaer som rytmikk, besifringsspill og samspill og besifringsteori. Første samling vil ha størst fokus på bruk av piano, den andre vil ha størst fokus på orgelet.

Tid og sted

 • Samling 1: 3. – 4. januar 2024 ved NLA Høgskolen Oslo, Linstows gate 3, Oslo.
 • Samling 2: 6. – 7. mars 2024 ved Norges musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, Oslo.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 10. desember 2023

Påmeldingen er bindende. Dvs at dersom du melder deg av etter påmeldingsfristen vil du ikke få refundert kursavgiften.

Pris

 • For fellesrådsansatte kirkemusikere: kr 4 000,- for begge samlingene.
  Da store deler av kurset er finansiert/sponset av FUM, er det ikke anledning til å søke FUM om individuell støtte/stipend for dette kurset.
 • For andre: Kr 8 000,- kroner for begge samlingene.

Obs! Med forbehold om endringer.

Onsdag 3. januar 2024

10.00: Velkommen ved John Børge Askeland (NLA)

10.15: Peter Sandwall: Den rytmiske kirkemusikkens historie (med praktisk demonstrasjoner).

10.45: Kaffe- og forflytningspause.

11.00: Gruppeundervisning del 1a (tre grupper):

 • Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 1) – Peter Sandwall.
 • Stasjon 2: Rytmemønstre fra ulike sjangere (gruppe 2) – John Børge Askeland og Ole Kristian Kogstad.
 • Stasjon 3: Besifringsteori (gruppe 3) – Jens A. Kleiven.

12.30: Lunsj.

13.30: Gruppeundervisning del 2a (tre grupper):

 • Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 3) – Peter Sandwall.
 • Stasjon 2: Rytmemønstre fra ulike sjangere (gruppe 1) – John Børge Askeland og Ole Kristian Kogstad.
 • Stasjon 3: Besifringsteori (gruppe 2) – J. A. Kleiven.

15.00: Kaffe- og forflytningspause

15.15: Gruppeundervisning del 3a (tre grupper):

 • Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 2) – Peter Sandwall.
 • Stasjon 2: Rytmemønstre fra ulike sjangere (gruppe 3) – John Børge Askeland og Ole Kristian Kogstad.
 • Stasjon 3: Besifringsteori (gruppe 1) – J. A. Kleiven.

16.45: Oppsummering i plenum.

17.30: Felles middag.

Torsdag 4. januar 2024

09.30: Gruppeundervisning del 1b (tre grupper)

 • Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 1) – Peter Sandwall.
 • Stasjon 2: Rytmemønstre fra ulike sjangere – med bass og trommer (gruppe 2) – John Børge Askeland og Ole Kristian Kogstad.
 • Stasjon 3: Besifringsteori (gruppe 3) – Jens A. Kleiven.

11:00: Frukt og kaffe.

11.15: Gruppeundervisning del 2b (tre grupper)

 • Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 3) – Peter Sandwall.
 • Stasjon 2: Rytmemønstre fra ulike sjangere – med bass og trommer (gruppe 1) – John Børge Askeland og Ole Kristian Kogstad.
 • Stasjon 3: Besifringsteori (gruppe 2) – J. A. Kleiven.

12.45: Lunsj.

13.45: Gruppeundervisning del 3b (tre grupper)

 • Stasjon 1: Besifringsspill (gruppe 2) – Peter Sandwall.
 • Stasjon 2: Rytmemønstre fra ulike sjangere – med bass og trommer (gruppe 3) – John Børge Askeland og Ole Kristian Kogstad.
 • Stasjon 3: Besifringsteori (gruppe 1) – J. A. Kleiven.

15.15: Oppsummering i plenum.

Obs! Med forbehold om endringer.

Onsdag 6. mars 2024

10.00: Velkommen ved Karin Nelson (NMH)

10.15: Karin Nelson: Orgelets rytmiske muligheter.

10.45: Frukt/ kaffe og forflytning.

11.00: Gruppeundervisning del 1c (tre grupper):

 • Stasjon 1: Besifringsspill orgel (gruppe 1) – Ennå ikke fastsatt.
 • Stasjon 2: Rytmisk musikk på orgel (gruppe 2) – Karin Nelson.
 • Stasjon 3: Besifringsspill (gruppe 3) – J. A. Kleiven.

12.30: Lunsj.

13.30: Gruppeundervisning del 2c (tre grupper):

 • Stasjon 1: Besifringsspill orgel (gruppe 3) – Ennå ikke fastsatt.
 • Stasjon 2: Rytmisk musikk på orgel (gruppe 1) – Karin Nelson.
 • Stasjon 3: Besifringsspill piano (gruppe 2) – J. A. Kleiven.

15.00: Gruppeundervisning del 3c (3 grupper)

 • Stasjon 1: Besifringsspill orgel (gruppe 2) – Ennå ikke fastsatt.
 • Stasjon 2: Rytmisk musikk på orgel (gruppe 3) – Karin Nelson.
 • Stasjon 3: Besifringsspill piano (gruppe 1) – J. A. Kleiven.

16.30: Oppsummering i plenum.

17:30: felles middag

 

Torsdag 7. mars 2024

9.00: Musikalsk presentasjon på orgel.

9.15: Forflytningspause.

9.30: Gruppeundervisning del 1d (tre grupper):

 • Stasjon 1: Rytmisk musikk på orgel (gruppe 1) – Ennå ikke fastsatt
 • Stasjon 2: Lek med orgel og piano (gruppe 2) – Karin Nelson og Ole Kristian Kogstad.
 • Stasjon 3 a/b: Besifringsspill orgel/piano (gruppe 3) – Ennå ikke fastsatt/Eyolf Dale

11:00: Kaffe- og forflytningspause

11.15: Gruppeundervisning del 2d (tre grupper)

 • Stasjon 1: Rytmisk musikk på orgel (gruppe 3) – Karin Nelson.
 • Stasjon 2: Lek med orgel og piano (gruppe 1) – Otto Chr. Odland og Ole Kristian Kogstad.
 • Stasjon 3 a/b: Besifringsspill orgel/piano (gruppe 2) – Ennå ikke fastsatt/Eyolf Dale

12.45: Lunsj

13.45: Gruppeundervisning del 3d (tre grupper)

 • Stasjon 1: Rytmisk musikk på orgel (gruppe 2) – Karin Nelson.
 • Stasjon 2: Lek med orgel og piano (gruppe 3) – Otto Chr. Odland og Ole Kristian Kogstad.
 • Stasjon 3 a/b: Besifringsspill orgel/piano (gruppe 1) – Ennå ikke fastsatt/Eyolf Dale

15.15: Forflytningspause.

15.30- 16:00: Oppsummering av hele kurset i plenum.

 
Bidragsytere

Ole Kristian Kogstad er høyskolelektor og avdelingsleder for NLA Staffeldts Musikk (musikkavdelingen ved NLA høgskolen i Oslo).

Han har lang erfaring som utøvende musiker, aller mest i kirkelig sammenheng i både innen DnK og det frikirkelige landskapet. Han har undervist i bl.a. besifringsspill og gehørbasert pianoakkompagnement i over 20 år innen mange ulike rytmiske sjangre, og har i den forbindelse utviklet mye lærestoff og metodikk som han ønsker å dele med oss på dette kurset.

John Børge Askeland er høyskolelektor og koordinator for linjen Utøvende Rytmisk Musikk på NLA Staffeldts Musikk (musikkavdelingen ved NLA høgskolen i Oslo). Han har over 25 års erfaring fra undervisning i hovedinstrument, bass, samspill, interpretasjon, improvisasjon og gehør. I tillegg har han jobbet mye med utvikling av studier, studieplaner og metodikk.

Ved siden av undervisning har han virket som musiker og komponist, hovedsakelig innen jazz og beslektet musikk. Musikk i kirkelige sammenhenger har alltid vært en del av hans virke. Han er medforfatter i boken «Band eller Orgel? Ja takk!» sammen med Kantor Alf Knutsen.

Jens Andreas Kleiven underviser på NLA Staffeldts Musikk i piano og samspill (musikkavdelingen ved NLA høgskolen i Oslo). Han har også jobbet freelance som pianist og sanger de siste 12 årene, og jobber mye på tv-produksjoner og med egne prosjekter i tillegg til å spille mye i kirker og på bedehus. Kleiven er utdannet i jazzpiano og musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole.

Karin Nelson er professor i orgel ved Norges musikkhøgskole. Hun er utdannet musikkpedagog og kirkemusiker ved musikkhøgskolene i Piteå og Göteborg, og etter diplomeksamen i orgel fra Högskolan för scen och musik ved Göteborgs universitet fulgte orgel- og cembalo-studier ved Sweelinck Conservatory i Amsterdam.

Deretter forsvarte hun sin doktoravhandling "Improvisation and Pedagogy through Heinrich Scheidemann’s Magnificat Settings" som handler om årsaken til notasjon i Nord-Tyskland på 1600-tallet da organister var hovedsakelig kjent for sin improvisasjonsevne. Før Karin Nelson kom til Musikkhøgskolen, jobbet hun som professor i orgel- og orgelimprovisasjon ved University of Stage and Music, University of Gothenburg. 

Som utøver har hun hatt stor konsertaktivitet i Sverige og utlandet, og også gjort flere radio- og CD-opptak.

Peter Sandwall er dosent i rytmisk kirkemusikk på NLA Staffeldts Musikk (musikkavdelingen ved NLA Høgskolen i Oslo), der han i mange år har ledet musikkseksjonen, forsket og undervist i Music in Worship (musikkens plass i mennesket og skapelsen), Gudstjenestepraksis (musikk & identitet), Hymnologi (den kristne sangens historie og liturgikk), korledelse, arrangering/komposisjon og piano.

Med sin bakgrunn og sitt internasjonale nettverk i både klassisk og populærmusikk – ikke minst hans livslange erfaring i afroamerikanske kirker i Chicago – tilhører han toppsjiktet av gospelpianister og har vært aktiv i musikkbransjen i over 40 år. Han er musiker, komponist, arrangør, produsent, dirigent og kjent kristen musikkprofil i flere europeiske land. Han er flittig engagert som musikkleder i sin lokale menighet, på hundrevis CD- og TV-inspillinger og har gitt ut en stor mengde innspillinger og sangsamlinger, bl.a. ny musikk til messen på bestilling av Den Norske Kirke.