Masterkonferanse i Bergen

Grunnskolelærernes 5-årige integrerte masterutdanning ble markert med en egen masterkonferanse den 15. juni.

Torsdag 15. juni ble det arrangert en masterkonferanse på Breistein for andre gang. Denne markerer utdannelsen av det andre kullet studenter som fullfører den 5-årige integrerte mastergraden i grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 eller trinn 5-10. Det var nær 200 påmeldte studenter, foresatte og eksterne gjester.

Studentene fikk i oppgave å utføre et forskningsprosjekt med relevans for skolen, med oppmerksomhet på et undervisningsfag (norsk, matematikk, samfunnsfag, KRLE) eller profesjonsrettet pedagogikk. Prosjektene var rettet mot yrkeslivet og praksis, og studentene fikk mulighet til å presentere funnene sine gjennom poster, podkast, videoforedrag eller muntlig formidling.Avgangsstudenter som deltok på masterkonferansen.


Det var mulig å lytte til podkast, se plakater og film, samt høre muntlige formidlinger fra masterprosjektene.


Podkast var et populært formidlingsformat.