Nå vil NLA tilby master i kroppsøving ved grunnskolelærerutdanningen

NOKUT har nylig godkjent NLAs masterprogram i kroppsøving.

At NLA nå kan tilby master i kroppsøving ved grunnskolelærerutdanningen er svært gode nyheter for NLA, sier prorektor for utdanning, Amund Langøy. Han forteller at dette er et resultat av et langvarig arbeid som resulterer i at NLA kan tilby en mastervariant som studentene lenge har etterlyst.


Prorektor for utdanning, Amund Langøy, ser frem til å tilby en mastervariant i kroppsøving.

— Kroppsøvingsfaget har et stor behov for grunnskolelærere med undervisningskompetanse. Ved å tilby en mastergrad vil vi nå kunne ruste kroppsøvingslærere med kunnskap og gode pedagogiske verktøy for å håndtere både faglige og etiske utfordringer, understreker Langøy.