NLA Høgskolen med betydelig økning i forskningsproduksjonen

Mens 23 av 29 institusjoner i den norske universitets- og høyskolesektoren opplever svekkede forskningsresultater i 2022, går NLA Høgskolen mot strømmen og kan vise til betydelig bedre forskningsresultater.

NLA Høgskolen har opplevd en økning på 80% med et gjennomsnitt på 0,73 poeng per vitenskapelig ansatt for 2022. Dette betyr at høgskolen nå har nådd samme nivå som HVL (0,74).

– Vi er selvsagt godt fornøyde med de gode forskningsresultatene i 2022. Og når tendensen ellers i sektoren er tilbakegang, blir fremgangen og innsatsen som våre ansatte har lagt ned, ekstra imponerende, forteller prorektor for forskning og formidling ved NLA Høgskolen, Torgeir Landro.

torlan
Imponerende: Prorektor for forskning og formidling, Torgeir Landro, er fornøyd med fremgangen.

Høgskolen har hatt forskingssatsing som førsteprioritet i strategiplanen, og vil arbeide for å gjenta de gode resultatene i årene som kommer.

– Publikasjonstallene vil ofte vil svinge noe fra år til år, særlig for mindre institusjoner, men vi tror at vi er i ferd med å stabilisere oss på et høyere nivå», avslutter Landro.