NLA på internasjonalt symposium om kunstig intelligens, data og digitalisering

Kan kunstig intelligens, data og digitalisering bidra til å løse viktige problemer vi har i samfunnet? Og hvis ja, hvordan?

Dette var nøkkelspørsmålet på det internasjonale symposiet Symposium on AI, Data and Digitalization, som fant sted i Sogndal denne uken, og som samlet forskere, eksperter og praktikere fra 14 land, for å diskutere og dele kunnskap om den digitale revolusjonen kunstig intelligens kan se ut til å skape. NLA Høgskolen deltok med førsteamanuensis Carol Azungi Dralega og høgskolelektor Torborg Igland, begge fra avdeling for journalistikk, medier og kommunikasjon, Campus Kristiansand.

Stadig flere sektorer i samfunnet tar i bruk Big Data og kunstig intelligens (KI), og feltet er i sterk og rask vekst. Behovet for kunnskap er derfor stort. For å utnytte teknologiens muligheter og utfordringer, trenger vi både å forstå den og utvikle den, gjennom forskning og innovasjon. De ulike utfordringene som oppstår når et felt utvikler seg så raskt som kunstig intelligens, krever ny teori, metodikk, beste praksis, nye systemer og tverrfaglige perspektiver fra både myndigheter, næringsliv og forskning.

Igland og Dralega presenterte forskningsnotatet Unpacking the tensions in the legal regulation of online hate speech in Norway. Notatet er en del av prosjekt SOCYTI, et samarbeid mellom Vestlandsforskning, som er prosejkteier, NTNU og University of George Mason i USA. SOCYTI er finansiert av Forskningsrådet og har som mål å forstå netthat og utvikle et KI-verktøy for å bekjempe dette.

- Netthets er en kompleks utfordring for samfunnet vårt, derfor trengs det tilnærminger fra mange fagområder, sier Carol Dralega. - Samfunnsvitenskapelige perspektiver og funn må være sentralt i datagrunnlaget når teknologien blir utviklet, understreker hun.

- Det er inspirerende å se hvordan teknologer, jurister og samfunnsvitere jobber sammen for å utvikle gode verktøy innenfor kunstig intelligens, slik at de både er transparente og etisk solide. Mye kan gå galt, men bevisstheten er høy om at det er mennesker som både skaper og må kontrollere verktøyene, sier Torborg Igland.

De to mener feltet trenger verdier, regler og en teknologi som er åpen. Nettopp dette var det også mye søkelys på disse to dagene i Sogndal.

Symposiet hadde antatt totalt 42 konferansebidrag, 12 av disse var forskningsnotater, 18 var korte konferanseinnlegg og seks var keynotes. Symposiet ble arrangert over to dager, 9. og 10. mai, og ble finansiert av Norges Forskningsråd og arrangert av Vestlandsforsking.

IMG_4579.jpg