Nyutdannede lærere kan få slettet studielån

Tar du en grunnskolelærer- eller lektorutdanning kan du få slettet deler av studielånet ditt hvis du arbeider som lærer i grunnskolen eller i videregående opplæring i en opptjeningsperiode etter studiene.
Ordningen gjelder for studenter som startet utdanningen fra og med undervisningsåret 2017–2018, og de første kan få slettet gjeld i 2025.
 

For deg som tar grunnskolelærerutdanning 1-7

Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, kan du få slettet 106 000 kroner av studielånet ditt. Betingelsene er at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter at du har fullført utdanningen.

For deg som tar grunnskolelærerutdanning 5-10

Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt. Betingelsene er at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter du har fullført utdanningen.

Du kan få unntak fra kravet om normert tid

Hovedregelen er at du må fullføre studiene på normert tid, men det er noen unntak. Du kan få unntak dersom årsaken til at du brukte lengre tid var at du fikk barn i utdanningsperioden, at du var syk, at du har nedsatt funksjonsevne, og læringsmiljøet eller studiesituasjonen ikke var tilpasset dette, eller at du hadde tillitsverv på fulltid i minst tre måneder i en landsomfattende studentorganisasjon eller lignende.

For deg som er lærer i Nord-Norge

Hvis du fullfører grunnskolelærer- eller lektorutdanning, og jobber som lærer i Nordland eller Troms og Finnmark i minst tre år, kan du få slettet 55 000 kroner av studielånet ditt. Du trenger ikke å ha fullført studiene på normert tid, men du må ha jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter at du har fullført utdanningen. Som yrkesaktiv lærer i Finnmark og Nord-Troms kan du i tillegg ha rett til å få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet ditt per år.

Ordningene kan kombineres

De forskjellige ordningene kan kombineres. Hvis du for eksempel fullfører grunnskolelærer trinn 1-7 på normert tid og jobber tre år som lærer i Nord-Norge, kan du få slettet 161 000 kroner av studielånet. Jobber du i Finnmark eller Nord-Troms etter utdanningen, kan du i tillegg få slettet 50 000 kroner hvert år.

Slik søker du om sletting av gjeld

Du kan først søke om sletting av gjeld etter at opptjeningstiden er ute, det vil si når du er ferdig med utdanningen din og har jobbet minst tre år som lærer. Søknaden må ha kommet til Lånekassen senest seks måneder etter at opptjeningstiden er ferdig.