Kjære NLA-student – si din mening!

Grunnskolelærerutdanningene i Norge blir nå evaluert. Formålet er å kartlegge sterke og svake sider. Ditt syn på dette er viktig for å forme morgendagens grunnskolelærerutdanning. Svar på undersøkelsen og bli med i trekningen av gavekort på 3 000 kroner.

NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) evaluerer nå grunnskolelærerutdanningene i Norge. Formålet er å kartlegge sterke og svake sider. Ditt syn på dette er viktig for å forme morgendagens grunnskolelærerutdanning. Du har fått tilsendt lenke til en spørreundersøkelse på e-post eller sms. Alle som svarer på undersøkelsen blir med i en trekning av 5 gavekort på 3 000 kroner.

Dersom du ikke har fått tilsendt lenke til spørreundersøkelsen, kan du gå inn på denne siden for å få tilsendt lenke:  Spørreundersøkelse | Nokut