Husk å svare på Studiebarometeret!

Er du 2. eller 5. årsstudent? Da må du huske å svare på Studiebarometeret innen 26. november.

Har du lyst til å bidra til at NLA blir enda bedre? Husk å svare på Studiebarometeret innen 26. november. Studiebarometeret er et viktig verktøy i vårt kvalitetsarbeid og det bidrar til at NLA får vite hvordan du opplever studiekvaliteten. I tillegg benyttes data fra undersøkelsen av media, myndighetene og forskningsinstitusjoner.

Undersøkelsen spør om din samlede erfaring på studieprogrammet, og alle som svarer får de samme spørsmålene. Undersøkelsens tema er primært de ulike sidene av studiekvalitet, men spør også om motivasjon, tidsbruk og engasjement.

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 70 000 studenter hver høst. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Det er like viktig å svare uansett om du er fornøyd, mellomfornøyd eller misfornøyd!

Her finner du lenke til undersøkelsen og mer informasjon.