Tre nye toppstillinger hos NLA

Under styremøtene 23. oktober og 13. september fikk ytterligere tre nye ansatte opprykk.

Bilde f.v. Lars Dahle, John Vegard Schow og Francis Borchardt.

Styret ga Francis Borchardt opprykk til professor i Det gamle testamente, John Vegard Schow opprykk til dosent i musikk og Lars Dahle opprykk til professor i systematisk teologi med vekt på apologetikk.

Oppsummerende konklusjon Francis Borchardt

Den sakkyndige komiteen skriver at det er ingen tvil om Borchardts autonomi som forsker. Han har også vært en aktiv deltaker i flere internasjonale prosjekter: «Changes in Sacred Texts and Traditions» at the Academy of Finland’s Center for Academic Excellence, «The Maccabees Project» at Boston University og et prosjekt for “Books Known Only by Title” ved Centhttps://cas-nor.no/er for Advanced Studies of the Norwegian Academy. Komiteen trekker frem at Borchardts arbeid er spesielt viktig i dagens samtale om autoritativ litteratur, skrifter og tradisjoner. Det er spesielt relevant for den omdiskuterte sjangeren "omskrevet Bibel" eller "para-bibelske tekster" – verker som likner bibelske tekster, men likevel er forskjellige fra dem.

Oppsummerende konklusjon John Vegard Schow

Komiteen fremhever John Vegard Schows allsidige karriere som akademiker, komponist/arrangør, musiker og lyd- og musikkprodusent gjennom en årrekke, som viser solid personlig utvikling, såvel som hans samfunnsengasjement og hans profesjonelle nettverk. Ikke minst gjelder dette hans engasjement for utdanningsløpene ved NLA Høgskolen, skriver komiteen. Hans arbeid som musiker, komponist og produsent viser solid håndverk og godt kunstnerisk nivå i et stort spekter av sammenhenger og hans kunstneriske utviklingsarbeid er preget av solid høyt nivå og bredde, uttrykker komiteen.

Oppsummerende konklusjon Lars Dahle

Komiteen vektlegger særlig Dahles vitenskapelige publikasjoner innenfor det apologetiske fagområdet, men også en rekke av arbeidene som er levert i kategorien missiologi har meritterende karakter. I tillegg scorer Dahle høyt på en rekke supplerende krav som gjelder for opprykk til professor, og Dahle dokumenterer derfor bred og mangfoldig erfaring innen kategorien 'andre forskningsrelaterte aktiviteter. Både i tankegang og praksis har Dahle et forbilledlig internasjonalt perspektiv.