Besøk av minister for høyere utdanning

Nylig besøkte Sandra Borch, minister for forskning og høyere utdanning, NLA Høgskolens campus i Oslo, der hun møtte både ledelsen og studenter.

Fra venstre: Sigbjørn Sødal (rektor), Carl Håkon Solheim (grunnskolelærerstudent på femte året), Sandra Borch (minister for forskning og høyere utdanning), og Kristian Gamborg (bachelorstudent i utøvende musikk).

Borch er for tiden på en rundreise for å bli kjent med sektoren og beskrev dette som en dannelsesreise. Hun tiltrådte stillingen den 4. august etter at Ola Borten Moe måtte fratre.

Rektor ga statsråden en kort oversikt over NLAs utvikling og utfordringer i dag. Borch bemerket at NLA deler mange utfordringer med andre høyere utdanningsinstitusjoner, med spesiell fokus på den kommende høringsrunden for profesjonsutdanningene og opptakssystemet. De diskuterte også utfordrende søkertall for lærerutdanningene og mulige årsaker. Borch viste interesse for NLA's tiltak, inkludert nye årsstudier, for å imøtekomme nedgangen i søkertallene.

Ministeren lyttet engasjert til grunnskolelærerstudent Solheim.

Musikkstudenter fra NLA Staffeldts Musikk (musikkutdanningen til NLA) leverte musikalske bidrag.