Boklansering: Digitalisering og AI i afrikanske medier

Hvordan påvirker digitalisering og AI journalistikken i afrikanske medier? Det er spørsmål som professor ved NLA Høgskolen, Carol Azungi Dralega, undersøker i ny bok.

Antologien "Digitisation, AI and Algorithms in African Journalism and Media Contexts: Practice, Policy and Critical Literacies" med redaktør Carol Azungi Dralega, ble lansert på NLA Høgskolen i Kristiansand onsdag 14. februar. I boken tar forfatterne opp hvordan digitalisering, kunstig intelligens og algoritmer påvirker journalistikk og mediepraksis i afrikanske sammenhenger. Dralega og medforfatterne fokuserer spesielt på utfordringene og mulighetene knyttet til disse teknologiene i Afrika sør for Sahara, og  tar opp kunnskapshullene som eksisterer innenfor dette feltet i den globale sørkonteksten.

Artiklene i boken viser hvordan AI, roboter, algoritmer og datametrikk har blitt utbredt i mediebransjen, og hvordan de raskt endrer journalistiske praksiser, kulturer og normer. Temaene som tas opp er blant annet redaksjonell dagsordenfastsettelse, nyhetsproduksjonsprosesser, målretting av publikum og annonsører, med spesiell vekt på sosiale medieplattformer.

Til lanseringen hadde boken enda ikke kommet fra trykkeriet. Men redaktør Azungi Dralega og to av bidragsyterne, masterstudenter i global journalism, Gezahgn Kidanu og Osei Wise, feirer utgivelsen med kake.   

Redaktør Dralega Azungi har over flere år forsket på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for utvikling, og spesielt fokusert på problemstillinger knyttet til informasjonsfattigdom, digitale skiller og e-inkludering, og hun har publisert utallige artikler og antolgoier, og er en foregangsforsker på feltet. 

Viktig ressurs

Boken gir ny kunnskap om sentrale spørsmål knyttet til automatisering og data-drevet medie- og journalistikkpraksis i afrikansk kontekst, i en tid som beskrives som post-sannhet, post-menneskelig og post-Covid. 
– Jeg håper boken kan være en viktig ressurs for forskere, pedagoger, mediestudenter, akademikere, interessegrupper, journalister, utviklere og beslutningstakere, både i afrikanske land og internasjonalt, sier redaktør og professor ved NLA Høgskolen, Carol Azungi Dralega.