Bærekraftsseminar ved NLA

Forskeregruppe ønsket å involverte masterstudenter i forskningen sin.

Forskergruppen i samfunnsfag (FGS) har ønsket å knytte til seg masterstudenter, og i vår så Julie Borge (førsteamanuensis) muligheten da Mari Kristine Berg (stipendiat) la frem sitt doktorgradsprosjekt i gruppen. Gruppen inviterte derfor lærerstudenter som skrev masteroppgaver om bærekraft i samfunnsfag til et seminar ved campus Kalfaret.

Det var Gøran Teigland og Therese Bjorland som fikk utfordringen.

- Vi er imponerte over at de tok utfordringe på strak arm! De leverte flotte presentasjoner, og det merkes godt at dette er lærerstudenter som er vant til å stå i klasserommet og legge frem for andre. Det var interessant å få innblikk i hva studentene har valgt å utforske innenfor bærekrafttematikken nettopp inn mot skolefaget samfunnsfag, og å se smakebiter fra materialet de har samlet inn i sine prosjekter, forteller Kari-Mette Walmann Hilde (professor).

– Som forskergruppeleder jeg er både stolt og glad over at vi har gjennomført vårt første seminar med masterstudenter, og jeg er takknemlig overfor Julie og Mari som har båret arbeidet med forberedelser og gjennomføring. Vi synes formen fungerte godt og det ble virkelig en opplevelse som ga mersmak, forteller Hidle. Hun understreker at når forskning, undervisning og veiledning møtes ved at studenter skriver om temaer som står på agendaen i gruppens forskning, gir det et særlig løft både for studenter og ansatte. For studentene er det viktig å ha veiledere som kjenner mastertemaet fra forskningssiden og få førstehåndskjennskap til debattene rundt dette. For ansatte kan det gi ny inspirasjon og driv i arbeidet.

– Vi kommer derfor til å arbeide videre med masterstudenter i forskergruppen og planlegger allerede et seminar i Staffeldtsgate mot slutten av høsten. Da er det demokrati som står på agendaen.

Masteroppgaver om å integrere bærekraft

Grunnskolelærerstudent Gøran Teigland studerer på femte året, og i sin masteroppgave skriver om han om bærekraftig utvikling og hvordan samfunnsfaglærere på ungdomstrinnet forstår bærekraft. Fem samfunnsfaglærere fra ungdomstrinnet i den offentlige skolen har deltatt i studien. Teigland delte funnene fra studien og sine tanker om tolkningen av funnene. Han identifiserte en distinksjon mellom å vektlegge et normativt aspekt av bærekraftig utvikling, som fokuserer på holdninger og verdier knyttet til bærekraftig livsstil, og et pluralistisk aspekt, som fokuserer på å anerkjenne ulike perspektiver, spesielt på et politisk nivå. Diskusjonen om demokratiske prosesser og mangfold av perspektiver var også sentrale temaer som han løftet frem.

I tråd med den nye lærerplanen, som legger større vekt på bærekraft, ga Teigland også innsikt i utfordringene med å implementere denne læreplanen fullt ut. Flere lærere uttrykte ønske om mer tverrfaglighet i undervisningen og mente at dette ville bidra til en dypere forståelse blant elevene.

Therese Bjorland presenterte sin masteroppgave som omhandlet undervisningsopplegget VAKE (Theory and Practice of Values and Knowledge Education), knyttet til kritisk tenkning på mellomtrinnet. Hun undersøkte hvordan undervisningsopplegget, med utgangspunkt i et verditema knyttet til bærekraftig utvikling, kan fremme kritisk tenkning blant elevene.