Beste forskningsresultat noensinne!

NLA fortsetter den positive trenden fra 2022 med imponerende publiseringstall og kan nå, for 2023, fremvise det beste forskningsresultatet noensinne ved høyskolen.

Med 192 poenggivende publikasjoner og 166 publikasjonspoeng oppnår NLA Høgskolen et gjennomsnitt på 0,9 poeng per vitenskapelige årsverk, forteller prorektor for forskning og formidling, Torgeir Landro. Snittet for statlige og private høyskoler ligger på henholdsvis 0, 71 og 0,77 forteller han videre. Av totalt 28 statlige og private høyskoler og vitenskapelige høyskoler havner NLA på en 7. plass.


Beste forskningsresultat noensinne ved NLA Høgskolen.

De store universitetene hadde også i 2023 de sterkeste forskningsresultatene. Universitetet i Oslo (UiO) toppet listen med flest publiseringspoeng totalt sett. Med 1,69 publiseringspoeng per faglig årsverk, utmerket UiO seg også som ledende blant de andre universitetene. NLA er med sine 0,90 poeng pr årsverk i 2023 på nivå med Nord Universitet (0,79), Universitetet i Sør-Øst-Norge (0,84), OsloMet (0,95) og Universitetet i Tromsø (0,97).

I 2022 lå publiseringstallene for NLA på snittet for private og statlige høyskoler, og i 2023 ligger vi godt over snittet, forteller Landro.

– Så gjelder det å levere over tid. Det sies at når noe gjøres for tredje gang, har man etablert en tradisjon, og de foreløpige registreringene i 2024 tyder på at også dette skal bli et godt år. Da har vi som institusjon stabilisert forskningen på et høyere nivå, noe som har vært et viktig mål for oss.

- Det er spesielt gledelig å se at det spirer og gror med FoU-virksomheten innenfor alle fagområder og avdelinger! Det vitner om en styrket forskningskultur ved høyskolen, uttaler rektor Sigbjørn Sødal.

På denne lenken finner du oversikt over vitenskapelige publiseringer fra Sikt.