Bygger et av Norges smarteste studiebygg

I 2023 skal NLA Høgskolen flytte inn i NRKs tidligere lokaler i Kanalveien 90. Før den tid skal bygningsmassen gjennom en total rehabilitering frem mot målsetningen om å bygge et av Norges smarteste og mest heldigitale bygg.

For å lykkes med dette har NLA Høgskolen inngått en samarbeidsavtale med IT-infrastrukturselskapet Atea. 

Unik samarbeidsavtale 

— Jeg har ikke hørt om noe annet byggprosjekt i Norge der IT tar en så stor rolle i en tidlig fase av prosjektet. Dette vil gi NLA Høgskolen langt større muligheter for å integrere teknologi i bygget og finne de beste digitale løsningene for brukerne, forteller leder for Digital Byggutvikling i Atea Bergen, Kristoffer Hopsdal. 
— Dette vil gi NLA Høgskolen mulighet til å skape moderne og fremtidsrettet undervisningsmiljø på de to nye campusene i Oslo og Bergen, forteller eiendomsleder Axel Hauge ved NLA. 

Glad NLA setter studentene først

Studentene ved NLA gleder seg til de kan flytte inn i ny campus.
— Studentene ved NLA Høgskolen ser frem til ny campus og er glad høgskolen setter studenttrivsel høyt og først, uttrykker leder av Studentparlamentet, Marte Haugen.

201801_K90_Mad_01.jpg

ILLUSTRASJON: Mad arkitekter

Inspirere og stimulere til nyskaping 

— Våre nye areal skal stimulere og inspirere til læring, forskning, formidling og nyskaping, forteller rektor Sigbjørn Sødal. Vi vet at bygg og rom har innvirkning på læringsformer og samhandlingsmønstre og er viktige virkemiddel for å skape godt lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte. Teknologiutviklingen legger til rette for utprøving og bruk av nye undervisningsformer, spesielt med tanke på samvirket mellom fysiske og digitale løsninger. Det kan blant annet åpne nye og spennende muligheter for undervisningsopplegg på tvers av NLAs campuser i Bergen, Oslo og Kristiansand, legger han til. 

— Med nye former for læringsareal ønsker vi å sette søkelyset på egeninitiert arbeid, samarbeid, utforsking og eksperimentering med nye virkemidler i undervisningen, understreker Sødal. Vårt mål er at disse rommene fører til at høgskolen kritisk kan undersøke læringsmetoder, pedagogiske programmer og teknologi som er i bruk i de ulike sektorene vi utdanner til. 

_DSC4141.JPG
STIMULERE TIL NYSKAPING: Rektor Sigbjørn Sødal

Noen konkrete fortrinn med et digitalisert studiebygg betyr at studentene blant annet vil ha lett tilgang til å finne ledige ressurser for ledig rom og pult. I tillegg vil informasjonsdeling- og mottak fungere hurtig. Digitalisering bidrar også til å forenkle og fremme samarbeid studentene imellom.