Diakonhjemmet bygger ny campus for NLA i Oslo

— En lokalisering på Diakonhjemmet sitt område vil gi NLA en fremtidsrettet og fleksibel campus med mulighet for vekst, sa rektor Egil Morland.

Begrunnelse for valg

Av tre aktuelle alternative lokalisasjoner, var det løsningen på Vinderen ved Diakonhjemmet som fremsto som det beste valget for NLA Høgskolen. Det ble vedtatt i ekstraordinært styremøte 31. mars i år.
— Vi gleder oss til å få nye gode lokaler, i bærekraftige, energiøkonomiske og miljøriktige løsninger, sa Morland.

Attraktivt for studenter
Beliggenheten på Vinderen er landlig men sentrumsnær, og det vil være gode omgivelser for studenter og ansatte med torg og park rett utenfor døren, i tillegg til T-bane og gode kollektivløsninger. Området vil inneholde studentboliger, og det legges til rette for treningstilbud, forretninger og ulike bespisnings- og serveringssteder, tilføyer rektor. 

Vokst ut av «Staffeldts»
NLA Høgskolen har over flere år vokst seg ut av Staffeldtsgatekvartalet. Bygget ved Diakonhjemmet skal stå ferdig i 2024, og høgskolen vil i mellomtiden leie egnede undervisningslokaler i nærheten av dagens campus for å kunne tilby studentene gode og egnede undervisningsfasiliteter.

Skisse over studentenes servicesenter og kapell i ny campus.

Innflytting i ny campus

Forutsetning som er lagt til grunn for innflytting i 2024 er at ansatte og studenter blir værende i Staffeldtsgate frem til ny campus er ferdig bygget. Også for studenter må det tilrettelegges med flere områder til grupperom og fellesareal. I følge eiendomsleder Axel Hauge skal alle arealbehovene bli dekket, inntil hele høgskolen kan flytte inn i ny campus på Vinderen.

Skisse over underetasje, amfi og bibliotek.

Det påpekes at den dominante trenden for campusutvikling er å skape unike møteplasser. Undervisningsarealet vil utgjøre en tredjedel av arealbehovet, der resten vil være sosiale soner og kontorareal. Dette er en viktig faktor for å skape en attraktiv høgskole, og noe som kan bidra til å gjøre NLA unik.