Digitaliseringsstrategi

Er du opptatt av hvordan teknologi kan støtte din undervisning? Ønsker du å lære om pedagogisk bruk av digitale verktøy, bruk av video eller andre digitale læringsressurser? Her kan du bli inspirert, plukke opp gode råd og orientere deg om hvilke prosjekter NLA er involvert i, knyttet til dette.

NLA er i gang med en satsning på bruk av digitale ressurser i læring og undervisning. Vi har laget en egen digitaliseringsstrategi som gir oss prioriterte områder som vi ønsker å jobbe med på høgskolen. Du kan se strategien her.

Høgskolen har lang erfaring med teknologistøttet utdanning. Men med utviklingen som nå skjer både bygningsmessig og i vår studieportefølge, ønsker vi å videreutvikle og nyskape dette området. 

Våren 2020 har vi spesielt fokus på nettstøttet undervisning, læringsdesign, active learning classrooms (ALC) og profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK).

Har du spørsmål eller ideer til prosjekt? Eller ønsker du å være med i ressursgruppen for digitalisering i utdanning? Ta kontakt med Sigrun.

Profile Image
Sigrun Lindaas Norhagen
Leder for digitalisering av utdanning