First Lego League-praksis

Har du noen gang fått en epost fra NASA, som skryter av forskningen du har gjort? Det har 10-åringene jeg hadde ansvar for på First Lego League-laget, Ulsmåg Ultimate. Og selv om jeg er nesten to meter høy, så var min opplevelse at elevene vokste forbi meg etter hvert som vi sammen leste opp tilbakemeldingen.

Prosjektet, der elevene videreutviklet en astronautsko, er bare ett av mange spennende forskningsprosjekt elevene har jobbet med gjennom First Lego League. Svært mange elever, foreldre og lærere opplever at First Lego League gir deltakerne sterke læringsopplevelser. Det er en av årsakene til at vi på NLA Høgskolen nå har gjort FLL-praksis til en obligatorisk praksis for alle våre grunnskolelærer-studenter på 1.-7. trinns utdanningen. Om du er nysgjerrig på hva First Lego League-praksis er, så anbefaler jeg deg å ta en titt på filmen under!

Lyninnføring i hvordan FLL-praksis organiseres

Skoleåret 20/21 ble det gjennomført et pilotprosjekt med FLL-praksis. I en forsøksordning er alltid læringskurven bratt. Likevel er studentstemmen tydelig på at dette bør være en obligatorisk praksis. Flere studenter har kommentert at de ikke ville valgt det om det var frivillig, men at det har vært så utviklende for dem som lærere at de nå ikke ville vært det foruten. Det er også en ganske unison tilbakemelding fra studentene på at vi må istandsette dem bedre i forkant av praksis. På bakgrunn av det har vi blant annet økt antall samlinger på VilVite med fokus på programmering fra en til fire. Dette kommer som et tillegg til styrkningen i matematikkfaget på programmering og algoritmisk tenkning.

«Da jeg, midt i et FLL-prosjekt, stod foran moren til en av 5. klassingene som med tårer i øynene fortalte at barnet hennes for første gang kommer hjem og snakket om skoledagen, skjønte jeg hvor mye kraft som ligger i denne måten å jobbe på.» Runar Eikhaug, FLL-lærer

First Lego League er en prosjektbasert måte å jobbe på som engasjerer hele mangfoldet av elever til å samarbeide om å utforske og løse problemer.

Dette er fremtiden

Det er fascinerende hvordan First Lego League kan fenge barn som virkelig strever med lesing, skriving eller andre elementer i den tradisjonelle skolehverdagen, samtidig som det like ofte skaper engasjement og begeistring hos barn med høyt læringspotensial – eller dem et sted imellom …

Du kan lese mer om First Lego League på hjernekraft sine sider. https://hjernekraft.org/fll/om-first-lego-league

Astronautsko og skryt fra NASA

Ikke bare jobbet elevene knallhardt med å utvikle og teste sin smarte astronautsko. Da de var ferdige var de så fornøyd at de satte seg ned og skrev en mail til NASA på engelsk, og her er litt av svaret de fikk fra en av NASA sine ingenører:

“What a great innovation! Thank you for sharing this with us. I’m impressed with your idea, but even more impressed with your testing setup. The best thing you’ve done, though, is determine and list the benefits of your innovation. You 12 are ready to become engineers!

Thank you again for sharing your innovation!”

Dersom du lurer på hvorfor NASA ble så imponert over elevene, er det bare å ta en titt på videoen under:

FLL-praksis – et tett samarbeid mellom VilVite og NLA Høgskolen

I arbeidet med å utvikle FLL-praksis har vi på NLA Høgskolen hatt veldig god hjelp av den lokale arrangøren av First Lego League, som er VilVite-senteret i Bergen. Sammen har vi funnet frem til praksislærere, laget en plan for og gjennomført opplæringen av studentene i forkant av praksis. Under kan du høre prosjektleder Charlotte Tonheim fra VilVite sette ord på noe av det hun mener er verdifullt med FLL.