Læringslab

Læringslab på NLA - utforskning av teknologi for læring og undervisning.

Læringslaben er et fysisk rom lokalisert over biblioteket på Breisten. Hovedintensjonen med rommet er å gjøre teknologi som allerede finnes ute i skolen tilgjengelig på NLA, samtidig som vi utforsker nye og uprøvde metoder. Kanskje klarer vi å finne et innovativt opplegg som fungerer godt i ditt fag?

Rommet er utstyrt med lego/roboter, mikrokontrollere, VR-briller, iPader, spill, mediarom med greenscreen +++

Laben er delt inn i seks soner som skal svare på ulike behov en profesjonsfaglig digital kompetent lærer trenger. Se mer informasjon om de ulike sonene under. 

Laben skal også fungere som et sted å prøve ut nye undervisningsmetoder med og uten teknologi. Rommet og ressurser i læringslaben skal knyttes sammen med utviklingen av PfDK på lærerutdanningen. 

Les mer om hva som foregår og finn undervisningsopplegg på nla.no/digital/lab