Læringslab

Læringslab på NLA - utforskning av teknologi for læring og undervisning.

Læringslaben er et fysisk rom lokalisert over biblioteket på Breisten. Hovedintensjonen med rommet er å gjøre teknologi som allerede finnes ute i skolen tilgjengelig på NLA, samtidig som vi utforsker nye og uprøvde metoder. Kanskje klarer vi å finne et innovativt opplegg som fungerer godt i ditt fag?

Rommet er utstyrt med lego/roboter, mikrokontrollere, VR-briller, 360-kamera, iPader, spill, mediarom med greenscreen, podcastutstyr +++

I læringslaben utforskes nye undervisningsmetoder med og uten teknologi. Mye av aktiviteten er knyttet opp mot utviklingen av PfDK på lærerutdanningen, men alle er velkommen til å ta kontakt for å få laget et skreddersydd opplegg til egne fag. 

Les mer om hva som foregår og finn undervisningsopplegg på nla.no/digital/lab