Sway presentasjoner

  • – Tro som bærer

    

   Gruppe 1

   Hvordan kan vi skape en skole som gir elevene redskaper til å jobbe for bærekraftig utvikling p&aring en måte som ivaretar et globaltmedborgerperspektiv?
  • – Tro som bærer

   Gruppe 2

   Hvordan kan vi skape en skole som gir elevene redskaper til å jobbe for bærekraftig utvikling på en måte som ivaretar et globalt medborgerperspektiv?
  • – Tro som bærer

   Gruppe 3

   Bærekraftig utvikling i et globalt medborgerperspektiv
  • – Jeg tror

   Gruppe 5

   “Hvordan kan vi skape en skole som gir elevene redskaper til å jobbe for bærekraftig utvikling på en måte som ivaretar et globalt medborgerperspektiv?”
  • – Jeg tror

   Gruppe 7

   Hvordan kan et tverrfaglig opplegg i skolen gi kunnskap om FNs 13.bærekraftsmål og legge til rette for et globalt medborgerskap?
  • – Jeg tror

   Gruppe 7

   Bærekraftig utvikling i skolen
  • – Jeg tror

   Gruppe 8

   Hvordan kan vi skape en skole som gir elevene redskaper til å jobbe for bærekraftig utvikling, men også ivaretar en realistisk og global tilnærming?
  • – Jeg tror

   Gruppe 9

   Hvordan kan vi skape en skole som gir elevene handlingskompetanse som kan fremme bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap?
  • – Jeg tror

   Gruppe 10

   Bærekraftig utvikling for globale medborgere
  • – Jeg tror

   Gruppe 12

   Bærekraftig utvikling og demokratisk medborgerskap