4BIVG402 Biinstrument gitarakkompagnement II

Alle versjoner:
4BIVG402 (2022—2023)
4BIVG402 (2021—2022)
4BIVG402 (2020—2021)
4BIVG402 (2019—2020)
4BIVG402 (2018—2019)
4BIVG402 (2017—2018)

Emnekode: 4BIVG402

Emnenavn: Biinstrument gitarakkompagnement II

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Innledning

For studenter som ønsker gitarundervisning med akkompagnement som fokus.

Emnet finnes også som 5 sp emne (Bi-instrument gitarakkompagnement I). Man har ikke anledning til å velge begge emnene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om instrumentets oppbygning, herunder stemming, bruk av capo og vedlikehold av instrumentet
 • har grunnleggende kunnskap om instrumentets tekniske muligheter og klangideal

Ferdigheter

Studenten:

 • har utviklet tekniske ferdigheter for besifringsspill
 • kan benytte gitar til å akkompagnere sang i de fleste tonearter
 • har utviklet en tydelig musikalsk uttrykksevne på instrumentet

Generell kompetanse

Studenten:

 • har oppøvd ferdigheter som gir støtte for andre musikkemner

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell undervisning 10 timer à 45 minutter pr. semester med instrumentallærer.

Arbeidsomfang

250 -300 timer

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen Staffeldtsgate.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Akkompagnere solist eller forsamling på eksempelvis skoleandakt eller huskonsert. Minimum to sanger.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Bi-instrumentrapport i henhold til skjema.

(Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne levere bi-instrumentrapport)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

 • Bi-instrumentrapport vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

.