4BIS200 Biinstrument Sang II

Alle versjoner:
4BIS200 (2022—2023)
4BIS200 (2021—2022)
4BIS200 (2020—2021)
4BIS200 (2019—2020)
4BIS200 (2018—2019)
4BIS200 (2017—2018)

Emnekode: 4BIS200

Emnenavn: Biinstrument Sang II

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i musikk, menighet og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i bachelor i musikk, menighet og ledelse.

Innledning

Studenter som har piano eller orgel som hovedinstrument skal ha Bi-instrument sang.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

  • kan redegjøre for stemmens oppbygning og funksjon
  • har større kjennskap til egnet repertoar fra ulike epoker og stilarter

Ferdigheter

Studenten har:

  • utviklet sangtekniske ferdigheter i flere ulike musikksjangre
  • utviklet musikalsk uttrykksevne i flere ulike musikksjangre

Generell kompetanse

Studenten har:

  • videreutviklet sin identitet og rolle som sanger

Arbeids- og undervisningsformer

10 timer à 45 minutter pr semester i grupper.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

  • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
  • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

  • Utøvende eksamen, varighet 15 minutter.

Innhold på eksamen: Fremføring av tre sanger med ulikt preg som studenten velger fra sin repertoarliste som skal medbringes på eksamen. Studenten kan ikke akkompagnere seg selv på eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Repertoarliste.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Utøvende eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

.