4MUST Musikkteori

Alle versjoner:
4MUST (2017—2018)

Emnekode: 4MUST

Emnenavn: Musikkteori

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Emnet gir en grunnleggende innføring i musikkteori og er spesielt tilrettelagt for studenter som følger kurs i låtskriving, men fungerer også som en generell innføring i musikkteori. I løpet av året får studenten innføring i notekunnskap, besifrings-systemet, enkel trinnanalyse, grunnleggende innføring i notasjonsprogrammet Sibelius og enkle metoder for vokalarrangering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende notekunnskap
 • har grunnleggende kunnskap om besifringssystemet og trinnanalyse
 • har grunnleggende kunnskap om vokale arrangeringsteknikker

Ferdigheter

Studenten:

 • kan lese og skrive noter i g- og f-nøkkel
 • kan skrive noter med besifring og melodi
 • kan arrangere enkle flerstemmige vokalsatser

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet grunnleggende musikkteoretisk forståelse

Arbeids- og undervisningsformer

Ukentlige gruppetimer med lærer over to semestre.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
 • Arbeidskrav høstsemester: Innlevering av teorioppgaver gitt av faglærer.
 • Arbeidskrav vårsemester: -     Innlevering av akkordskjema til to sanger -     To sanger med melodi og besifring -     To arrangementer med melodi og besifring der det brukes flerstemmig vokalteknikk

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell skoleeksamen. Varighet: 4 timer.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Molde, Audun: Akkordboka, s.9-98. Norsk noteservice, 2013.

Supplerende litteratur:

Tveit, S.: Harmonilære fra en ny innfallsvinkel s.15-49, 2.utgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2008.