4POPM101 Populærmusikkhistorie

Alle versjoner:
4POPM101 (2024—2025)
4POPM101 (2023—2024)
4POPM101 (2022—2023)
4POPM101 (2021—2022)
4POPM101 (2020—2021)
4POPM101 (2019—2020)
4POPM101 (2018—2019)
4POPM101 (2017—2018)

Emnekode: 4POPM101

Emnenavn: Populærmusikkhistorie

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Innledning

Musikkhistorie I, Musikkhistorie II og Populærmusikkhistorie utgjør til sammen 15sp.

Studenter som har musikkhistorie fra videregående skole kan velge mellom Populærmusikkhistorie og Musikkhistorie I. Andre må ha Musikkhistorie I.

Studenter som skal studere videre på eksempelvis Mastergrad i musikkvitenskap trenger alle tre emnene, og velger det manglende emnet som valgemne.

Læringsutbytte

Kunnskap

        Studenten:

 • kan hovedlinjene i utviklingen av populærmusikken fra ca. 1870 frem til i dag, og har kunnskap om viktige sjangere, komponister og utøvere
 • kan viktige definisjoner og begrepsbruk i tilknytning til emnet

Ferdigheter

        Studenten kan redegjøre for:

 • utviklingen av musikkteknologi og musikkindustri
 • populærmusikalske hovedstrømninger i USA før 2.verdenskrig
 • særtrekk ved musikk og ungdomskultur fra 1950 til i dag
 • popmusikk som storindustri
 • redegjøre verdensmusikk og musikalsk globalisering
 • rap, house og techno i den digitale tidsalder
 • eklektisisme og postmodernisme

Generell kompetanse

        Studenten :

 • kan utveksle synspunkter for sammenhenger mellom musikk og teknologi, musikk og samfunn

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger med lytteeksempler.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Innlevering av en oppgave. Omfang 2000 ord +/- 10%

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen. Varighet: 3 dager. Omfang: 3000 ord +/- 10%.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen  vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Blokhus, Yngve / Molde, Audun: WOW! Populærmusikkens historie. Universitetsforlaget, Oslo 1996.