KMA308 Selvkomponert emne, 10 studiepoengsenhet

Alle versjoner:
KMA308 (2017—2018)

Emnekode: KMA308

Emnenavn: Selvkomponert emne, 10 studiepoengsenhet

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Masterstudiet i kristendomskunnskap bygger på fullført bachelorgrad eller tilsvarende, med teologi-, religions- eller kristendomsfaglig fordypning.

Relevans i studieprogrammet

Valemne i master i teologi.

Læringsutbytte

X

Innhold

Studentene har muligheten til å utforme fordypnings- eller spesialiseringsemner ut fra egne interesser. Valg av pensum skal skje i samråd med faglærer(e) og godkjennes av programansvarlig. Selvvalgt pensum meldes i it–s learning innen frister satt av studieadministrasjonen.

Arbeids- og undervisningsformer

X

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Ingen.

Avsluttende vurdering

  • Studentene prøves ved en hjemmeoppgave. Man kan enten be om å få gitt en oppgavetekst eller man kan selv utarbeide en oppgavetekst og søke om å få denne godkjent. Oppgavebesvarelsens omfang skal være på 4000 ord (10 stp.).  
  • I samme semester som hjemmeoppgaven foreligger, skal studenten framstille seg for en muntlig prøve til pensum i emnet. Hjemmeoppgaven må være vurdert til ståkarakter for at studenten skal kunne framstille seg til denne prøven. Den endelige karakteren for emnet blir fastsatt etter den muntlige prøven, og kan justeres inntil en karakter opp eller ned i forhold til den skriftlige karakteren. For at eksamen skal være bestått, må også den muntlige prøven vurderes til bestått.

Tillatte hjelpemidler

Hjemmeoppgave: Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det benyttes gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Selvvalgt.