4MHIF351 Hovedinstrument fordypning samspill (10 sp)

Alle versjoner:
4MHIF351 (2024—2025)
4MHIF351 (2023—2024)
4MHIF351 (2022—2023)
4MHIF351 (2021—2022)
4MHIF351 (2020—2021)
4MHIF351 (2019—2020)
4MHIF351 (2018—2019)
4MHIF351 (2017—2018)

Emnekode: 4MHIF351

Emnenavn: Hovedinstrument fordypning samspill (10 sp)

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i utøvende rytmisk musikk eller påbygning i utøvende musikk.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i bachelor i utøvende rytmisk musikk og påbygning i utøvende musikk.

Innledning

Emnet gir mulighet for studenten til å ha en ekstra lærer som er spesialist på en spesiell stilart innenfor hovedinstrumentet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • har dypere kunnskap om en utvalgt sjanger
  • har bredere kunnskap om teknikken innenfor fordypningsemnet
  • har bredere kjennskap til et repertoar og dets særtrekk innen for den utvalgte sjanger.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • beherske teknikkene på hovedinstrumentet
  • beherske et bredt repertoar innenfor sjangeren og utrykke stilforståelse

Arbeids- og undervisningsformer

10 timer à 45 minutter pr semester med instrumentallærer.

Emnet kan gjennomføres solistisk eller i samspill

Arbeidsomfang

250-300 timer.

Arbeidskrav

  • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen Staffeldtsgate.
  • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte..
  • Det skal leveres en hovedinstrumentrapport, innen en gitt frist i vårsemesteret.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Studenten gis bestått / ikke bestått på grunnlag av arbeidskrav.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

.