Hovedinstrument III Hovedinstrument III

Alle versjoner:
Hovedinstrument III (2018—2019)
4HINS301 (2017—2018)

Emnekode: 4HINS301

Emnenavn: Hovedinstrument III

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i musikk, menighet og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatoriek emne i bachelor i musikk, menighet og ledelse.

Innledning

Emnet bygger på Hovedinstrument II (MML). For studenter med klassisk hovedinstrument, vil klassisk forum ivareta samspill.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

– har bredere kunnskap om ferdigheter som setter ham/henne i stand til å musisere sammen i et ensemble

– kan fungere i et samspill på tvers av sjangere og instrumentsammensetninger

– har bredere kunnskap om stilarter

– har dypere kjennskap til et repertoar som består av flere sjangere

Ferdigheter

Studenten:

– kan vurdere sitt eget og andres spill

– har utviklet en bredere stilforståelse gjennom dypere repertoarstudier

– kan kommunisere med medmusikere og publikum

– kan fungere i ulike ensembler

– behersker et repertoar bestående av flere sjangere

– kan improvisere variasjoner i et samspill

Generell kompetanse

Studenten:

– har en bredere forståelse av sin rolle som musiker

– har utviklet sin identitet som musiker

Arbeids- og undervisningsformer

Instrumentalundervisning:

10 timer à 45 minutter pr semester over to semester med instrumentallærer.

Det blir gjennomført 40 undervisningstimer i samspill fordelt på hele skoleåret.

– repertoaret bestemmes av studenter i samarbeid med faglærer

– skolen setter  sammen band/ensemble.

For klassiske studenter er klassisk forum obligatorisk.

Arbeidsomfang

375-450 timer.

Arbeidskrav

– Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

– Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.

– Arbeidskrav: Tilstedeværelse på samspillsndervisning (rytmisk) og Klassisk forum (klassisk).

– Arbeidskrav (rytmisk): Være delaktig på en konsert hvert semester med samspillband (varighet 20 min.)

– Arbeidskrav (klassisk): Deltakelse med minimum to egne bidrag hvert semester i klassisk forum

– Hovedinstrumentrapport

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

– Avsluttende eksamen i form av en konsert.

Konsertens innhold bestemmes av studenten selv i samråd med læreren. Konsertens lengde skal være 30 minutter.

Repertoarliste for alle tre årene skal medbringes på eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Repertoarliste for alle tre årene.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Konserten  vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

.