4HINS401 Hovedinstrument IV

Alle versjoner:
4HINS401 (2018—2019)
4HINS401 (2017—2018)

Emnekode: 4HINS401

Emnenavn: Hovedinstrument IV

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 25 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

BA MML eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i påbygningsåret MML4.

Innledning

Emnet bygger på Hovedinstrument III (MML).

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har bred kunnskap om improvisasjons- strategier og teori
 • har kunnskap og erfaring i planlegging og gjennomføring av ulike konserter
 • har kunnskap og erfaring i fremføring, vurdering og lytting til musikk
 • har bred kunnskap om stilarter
 • kjenner til et allsidig repertoar for instrumentet
 • har dypere kjennskap til et repertoar som består av flere sjangere
 • har bred kunnskap om ferdigheter som setter ham/henne i stand til å musisere sammen i et ensemble
 • har kunnskap om hvordan man kan lage nye versjoner av eksisterende komposisjoner
 • har kunnskap om hvordan skape et eget utrykk i et samspill

 

Ferdigheter

Studenten:

 • behersker et bredt og allsidig repertoar på sitt hovedinstrument
 • behersker prima vista - spill
 • kan improvisere innenfor ulike stilarter
 • har utviklet solid stilforståelse gjennom dypere repertoarstudier
 • kan kommunisere godt med medmusikere og publikum
 • fungerer godt i et samspill på tvers av sjangere og instrumentsammensetninger
 • kan gjøre kvalitetsmessige vurderinger av sitt eget og andres spill
 • kan være med å prege ulike ensembler
 • kan improvisere variasjoner og skape egne løsninger i et samspill

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet en personlig musikalsk uttrykksform som preger samspillet
 • har utviklet en dypere identitet som musiker

Arbeids- og undervisningsformer

Instrumentalundervisning:

10 timer à 45 minutter pr semester over to semester med instrumentallærer.

Det blir gjennomført 40 undervisningstimer i samspill fordelt på hele skoleåret.

 • repertoaret bestemmes av studenter i samarbeid med faglærer
 • studentene setter selv sammen band/ensemble i samarbeid med skolen.

 

For studenter med hovedinstrument rytmisk retning, inngår interpretasjon som et arbeidskrav. Interpretasjon blir undervist som dobbelttimer hver uke gjennom hele studieåret sammen med URM3.

For klassiske studenter er klassisk forum obligatorisk.

Arbeidsomfang

625 timer (inkl. instrumentalundervisning, samspill, interpretasjon, egenøving, samt forberedelse og gjennomføring av eksamen).

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen Staffeldtsgate.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Arbeidskrav: Tilstedeværelse på samspill (rytmisk)
 • Arbeidskrav: Tilstedeværelse på interpretasjonsundervisning (rytmisk) eller Klassisk forum (klassisk).
 • Forberedelse og gjennomføring av minimum én fremføring hvert semester i interpretasjon (rytmisk).
 • Arbeidskrav (rytmisk): Være delaktig på en konsert hvert semester med samspillband (varighet 20 min.)
 • Arbeidskrav (klassisk): Deltakelse med minimum to egne bidrag hvert semester i klassisk forum
 • Hovedinstrumentrapport

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Avsluttende eksamen i form av en konsert.

Konsertens innhold bestemmes av studenten selv i samråd med læreren. Konsertens lengde skal være 30 minutter. Repertoarliste for alle fire årene skal medbringes på eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei