4MUH100 Musikkhistorie I

Alle versjoner:
4MUH100 (2024—2025)
4MUH100 (2023—2024)
4MUH100 (2022—2023)
4MUH100 (2021—2022)
4MUH100 (2020—2021)
4MUH100 (2019—2020)
4MUH100 (2018—2019)
4MUH100 (2017—2018)

Emnekode: 4MUH100

Emnenavn: Musikkhistorie I

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving
 • påbygging utøvende musikk, årsstudium

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving
 • påbygging utøvende musikk, årsstudium

Innledning

Musikkhistorie I, Musikkhistorie II og Populærmusikkhistorie utgjør til sammen 15sp.

Studenter som har musikkhistorie fra videregående skole kan velge mellom Populærmusikkhistorie og Musikkhistorie I. Andre må ha Musikkhistorie I.

Studenter som skal studere videre på eksempelvis Mastergrad i musikkvitenskap trenger alle tre emnene, og velger det manglende emnet som valgemne.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • kjenner til vestlig musikkhistorie fra antikken til romantikken
 • har kunnskap om de ulike epokenes egenart og musikalske strømninger sett i lys av politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle forhold
 • har kunnskap om sentrale komponisters livsløp og deres samtid med utvalgte verk med vekt på gjenkjennelse og vurdering av den enkeltes stil og særegenheter
 • kjenner til sentrale elementer i norsk musikkhistorie

Ferdigheter

Studenten kan:

 • beskrive og vurdere musikalske forløp
 • arbeide selvstendig med analyse av musikalske forløp og -uttrykk
 • høre, gjenkjenne og identifisere stilistiske fenomener, samt formulere og vurdere disse skriftlig og muntlig
 • kan redegjøre for vestlig musikkhistorie fra antikken til romantikken
 • kan redegjøre for de ulike epokenes egenart og musikalske strømninger sett i lys av politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle forhold
 • kan redegjøre for sentrale komponisters livsløp og deres samtid med utvalgte verk med vekt på gjenkjennelse og vurdering av den enkeltes stil og særegenheter
 • kan redegjøre for sentrale elementer i norsk musikkhistorie

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan vise forståelse av musikkens plass gjennom vesteuropeisk historie

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger med lytteeksempler.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Innlevering av en oppgave. Omfang: 2000 ord + /- 10%.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeeksamen. Varighet: 3 dager. Omfang: 3000 ord + /- 10%.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Hovland, Erlend (2012): Vestens musikkhistorie: Fra 1600 til vår tid. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.