4MUH201 Musikkhistorie II

Alle versjoner:
4MUH201 (2024—2025)
4MUH201 (2023—2024)
4MUH201 (2022—2023)
4MUH201 (2021—2022)
4MUH201 (2020—2021)
4MUH201 (2019—2020)
4MUH201 (2018—2019)
4MUH201 (2017—2018)

Emnekode: 4MUH201

Emnenavn: Musikkhistorie II

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Innledning

Musikkhistorie I, Musikkhistorie II og Populærmusikkhistorie utgjør til sammen 15sp.

Studenter som har musikkhistorie fra videregående skole kan velge mellom Populærmusikkhistorie og Musikkhistorie I. Andre må ha Musikkhistorie I.

Studenter som skal studere videre på eksempelvis Mastergrad i musikkvitenskap trenger alle tre emnene, og velger det manglende emnet som valgemne.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om vestlig musikkhistorie fra romantikken til i dag
 • har kunnskap om de ulike epokenes egenart og musikalske strømninger sett i lys av politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle forhold
 • har kunnskap om sentrale komponisters livsløp og deres samtid med utvalgte verk med vekt på gjenkjennelse og vurdering av den enkeltes stil og særegenheter
 • har kjennskap sentrale elementer i norsk musikkhistorie

Ferdigheter

Studenten kan:

 • beskrive og vurdere musikalske forløp
 • arbeide selvstendig med analyse av musikalske forløp og -uttrykk
 • gjenkjenne og identifisere stilistiske fenomener, samt formulere og vurdere disse skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan vise forståelse av musikkens plass gjennom vesteuropeisk historie

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger med lytteeksempler.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

 • Innlevering av en oppgave. Omfang: 2000 ord /- 10%
 • Deltagelse på kurs i norsk folkemusikk*

*Det arrangeres en ukes studietur til Ole Bull Akademiet på Voss. Kurset i norsk folkemusikk er et obligatorisk arbeidskrav i Musikkhistorie II. Kurset ligger normalt i høstsemesteret før undervisningen starter i Musikkhistorie II.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell hjemmeeksamen. Varighet: 3 dager. Omfang: 3000 ord /- 10%.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Hovland, Erlend (2012): Vestens musikkhistorie: Fra 1600 til vår tid. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Metzer, David (2009): Musical Modernism at the Turn of the Twenty-First Century. New York: Cambridge University Press.