4BIVO402 Biinstrument Orgel II

Alle versjoner:
4BIVO402 (2024—2025)
4BIVO402 (2023—2024)
4BIVO402 (2022—2023)
4BIVO402 (2021—2022)
4BIVO402 (2020—2021)
4BIVO402 (2019—2020)
4BIVO402 (2018—2019)
4BIVO402 (2017—2018)

Emnekode: 4BIVO402

Emnenavn: Biinstrument Orgel II

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse

Innledning

For studenter som ønsker grunnleggende orgelkunnskap til bruk i menighetssammenheng. Emnet finnes også som 5 sp emne (Bi-instrument kirkeorgel I). Man har ikke anledning til å velge begge emnene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om instrumentets oppbygning, herunder registrering
 • har grunnleggende kunnskap om instrumentets tekniske muligheter og klangideal
 • kjenner til sentralt repertoar fra koralbok og liturgi fra Den norske kirke

Ferdigheter

Studenten:

 • har grunnleggende tekniske ferdigheter
 • behersker spill etter noter, koraler, enkle orgelstykker og tekniske øvelser
 • har utviklet en tydelig musikalsk uttrykksevne på instrumentet
 • kan benytte kirkeorgel til akkompagnement i gudstjenester og andre kirkelige handlinger

Generell kompetanse

Studenten:

 • har oppøvd ferdigheter som gir støtte for andre musikkemner

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell undervisning 10 timer à 45 minutter pr. semester med instrumentallærer

Arbeidsomfang

250 -300 timer

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Bi-instrumentrapport i henhold til skjema.

(Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne levere bi-instrumentrapport)

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bi-instrumentrapport vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

.