4BIVS402 Biinstrument Sang IV

Alle versjoner:
4BIVS402 (2024—2025)
4BIVS402 (2023—2024)
4BIVS402 (2022—2023)
4BIVS402 (2021—2022)
4BIVS402 (2020—2021)
4BIVS402 (2019—2020)
4BIVS402 (2018—2019)
4BIVS402 (2017—2018)

Emnekode: 4BIVS402

Emnenavn: Biinstrument Sang IV

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Innledning

For studenter som ikke har sang som hovedinstrument. Emnet er bredere og har et høyere faglig nivå enn Bi-instrument sang III. Man har ikke anledning til å velge begge emnene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

 • har bred kunnskap om stemmens oppbygning og funksjon
 • har kjennskap til egnet repertoar fra ulike epoker og stilarter

Ferdigheter

Studenten:

 • kan utøve store sangtekniske ferdigheter
 • kan vise stor musikalsk uttrykksevne innen flere ulike sjangre
 • kan anvende sin kjennskap til relevant litteratur fra ulike epoker og stilarter

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet identitet og rolle som sanger

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell undervisning 10 timer à 45 minutter pr. semester med instrumentallærer.

Det skal leveres bi-instrumentrapport innen en frist i vårsemesteret.

Arbeidsomfang

250-300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Bi-instrumentrapport i henhold til skjema.

(Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne levere bi-instrumentrapport)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bi-instrumentrapport  vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

.