4MGAI300 Gehørbasert akkompagnement og improvisasjon

Alle versjoner:
4MGAI300 (2024—2025)
4MGAI300 (2023—2024)
4MGAI300 (2022—2023)
4MGAI300 (2021—2022)
4MGAI300 (2020—2021)
4MGAI300 (2019—2020)
4MGAI300 (2018—2019)
4MGAI300 (2017—2018)

Emnekode: 4MGAI300

Emnenavn: Gehørbasert akkompagnement og improvisasjon

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • hvilke ferdigheter som trengs til musikalsk ledsagelse basert på gehør, utøvd på klaver

Ferdigheter

Studenten kan:

akkompagnere forsamling eller solist etter gehør der melodien er kjent

 • skape en form på akkompagnementet
 • variere akkompagnementet
 • kommunisere med de som synger
 • beherske ulike rytmiske akkompagnementsfigurer
 • beherske flere musikalske sjangre
 • transponere og modulere til andre tonearter
 •  finne en god toneart for de som synger
 •  lede forsamlingssang fra klaveret
 •  utføre melodisk improvisasjon som kan fungere som intro, avslutning eller mellomspill i en akkompagnementssammenheng

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • anvende sine musikalske kunnskaper og ferdigheter i andre aktuelle musikkemner

Innhold

.

Arbeids- og undervisningsformer

10 uker i høstsemesteret og 10 uker i vårsemesteret, knyttet til utøving på klaver. Ukentlige fellestimer og gruppetimer både med og uten lærer i ett semester organisert på følgende måte: Fellestime med gehørtrening og musikkteori, etterfulgt av 1-2 timer med mulighet for veiledning av lærer der studentene arbeider i små grupper på 2 til 3 med å akkompagnere hverandre. Så møtes alle tilslutt i en siste time der hver enkelt student akkompagnerer hele klasssen i en sang. Emnet anses som –leksefritt– da alt arbeid i faget foregår i de obligatoriske timene. Arbeidet er i størst mulig grad basert på muntlig overlevering og bearbeidelse.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
 • Akkompagnering av klassen min. 7 ganger pr semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Eksamen i gehørbasert akkompagnement der studenten akkompagnerer gruppe på 5-8 studenter i to sanger kjent fra pensum, og en sang som kandidaten har innstudert i 15 minutter før eksamen.
 • Studenten deltar med sang på sin gruppe under gjennomføringen av eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Info i forkant av eksamen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Arbeidshefte/kompendium: Kogstad, Ole Kristian: Gehørbasert akkompagnement og improvisasjon I, Oslo 2013 (78 sider)

Arbeidshefte/kompendium: Kogstad, Ole Kristian: Gehørbasert akkompagnement og improvisasjon II , Oslo 2013 (96 sider)