4HSM102 Markedsføring

Alle versjoner:
4HSM102 (2020—2021)
4HSM102 (2019—2020)
4HSM102 (2018—2019)
4HSM102 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM102

Emnenavn: Markedsføring

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Opptak til bachelor i Økonomi og administrasjon eller bachelor i Innovasjon og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i Økonomi og administrasjon og bachelor i Innovasjon og ledelse.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for sentrale begreper, teorier og metoder innen markedsføringsfaget.
 • har kunnskap om sentrale etiske utfordringer i praktisk markedsføring
 • har kunnskap om sentrale strategier for inntektsgenerering i ideelle virksomheter

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende teoriene og metodene på praktiske markedsføringsproblemer i ulike typer virksomheter, både i kommersiell og frivillig sektor.
 • kan evaluere og bruke markedsundersøkelser til å løse markedsføringsproblemer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre og forsvare faglige presentasjoner muntlig

Innhold

 • Markedsføring som begrep, praksis og fagområde
 • Konsumenters- og organisasjoners kjøpsatferd
 • Markedssegmentering og målgruppevalg
 • Posisjonering
 • Produkt-, tjeneste- pris- og kommunikasjonsbeslutninger
 • Ledelse av verdikjeden og relasjonsmarkedsføring
 • Merkevareledelse og omdømmebygging
 • Bedriftens samfunnsansvar: Reaktive og proaktive strategier
 • Markedsplanlegging
 • Inntektsgenerering i ideell virksomheter
 • Juridisk rammebetingelser og etiske utfordringer
 • Gjennomføring av markedsundersøkelser og evaluering av markedsdata
 • Sentrale momenter i internasjonal markedsføring

Arbeids- og undervisningsformer

Kombinasjon av plenumsforelesninger og gruppearbeid. I første del av semesteret gjennomgås sentrale begreper og teorier. Dette danner basis for en multiple-choice test i midten av semesteret. Deretter arbeider studentene med en prosjektoppgave (en markedsplan for en kommersiell eller ideell virksomhet).

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 210 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan fremstille seg til avsluttende vurdering:

 • Innlevering av skriftlig skisse til muntlig presentasjon av prosjektet
 • Individuell multiple-choice test, 2 timer

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Muntlig gruppebasert prosjekteksamen.

Muntlig presentasjon av arbeidet med utgangspunkt i arbeidskravet, og påfølgende muntlig eksaminering. Det gis gruppekarakter.

Tillatte hjelpemidler

Blir kunngjort i forelesning.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Prosjekteksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

7,5 sp mot 4ØKADM103 og4ØKADM109.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Supphellen, M., Thorbjørnsen, H. & Troye, S.V. (2014): Markedsføring: Verdibasert forventningsledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Utvalgte artikler