4ARR400 Arrangering IV

Alle versjoner:
4ARR400 (2024—2025)
4ARR400 (2023—2024)
4ARR400 (2022—2023)
4ARR400 (2021—2022)
4ARR400 (2020—2021)
4ARR400 (2019—2020)
4ARR400 (2018—2019)
4ARR400 (2017—2018)

Emnekode: 4ARR400

Emnenavn: Arrangering IV

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Innledning

Deler av undervisningen kan bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Emnet bygger på Arrangering I og II og koralharmonisering. Det er mulig å gjennomføre Arrangering IV uten å ha bestått Arrangering III.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om instrumentering for messingblåsere
 • kjennskap til messinginstrumentenes egenart

Ferdigheter

Studenten kan:

 • arrangere for messingkvartett
 • lese og skrive partiturer
 • fremvise stilforståelse

Generell kompetanse

Studenten har:

 • utviklet sin personlige stil og sitt uttrykk

Arbeids- og undervisningsformer

Gruppetimer i ett semester.

Arbeidsomfang

125-150 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen Staffeldtsgate.
 • Innlevering av en transkripsjonsoppgave.
 • Innlevering av tre oppgaver, der studenten velger arrangement eller komposisjon. Gjennomspilling av en av de tre arrangeringsoppgavene før eksamen. Obligatorisk fremmøte.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeeksamen. Varighet: 3 dager.
 • Fremføring av eksamensbesvarelsen ved messingkvartett. Obligatorisk fremmøte.

Studenten skal til fremføringen medbringe stemmeutskrifter til hvert av instrumentene og et partitur.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei