4BIVS301 Biinstrument Sang III

Alle versjoner:
4BIVS301 (2024—2025)
4BIVS301 (2023—2024)
4BIVS301 (2022—2023)
4BIVS301 (2021—2022)
4BIVS301 (2020—2021)
4BIVS301 (2019—2020)
4BIVS301 (2018—2019)
4BIVS301 (2017—2018)

Emnekode: 4BIVS301

Emnenavn: Biinstrument Sang III

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

For studenter som ikke har sang som hovedinstrument. Dersom man ønsker å gjennomføre valgemnet Bi-instrument sang med et større omfang og høyere faglig nivå, kan Bi-instrument sang IV (10 sp) velges i stedet. Man har ikke anledning til å velge begge emnene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

 • har god kunnskap om stemmens oppbygning og funksjon
 • har kjennskap til egnet repertoar fra ulike epoker og stilarter

Ferdigheter

Studenten:

 • kan utøve store sangtekniske ferdigheter
 • kan vise stor musikalsk uttrykksevne

 Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet identitet og rolle som sanger

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell undervisning 10 timer à 30 minutter pr. semester med instrumentallærer.

Det skal leveres bi-instrumentrapport innen en frist i vårsemesteret.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Bi-instrumentrapport i henhold til skjema.

(Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne levere bi-instrumentrapport)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bi-instrumentrapport vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

.