4GTP200 Gudstjenestepraksis II

Alle versjoner:
4GTP200 (2022—2023)
4GTP200 (2021—2022)
4GTP200 (2020—2021)
4GTP200 (2019—2020)
4GTP200 (2018—2019)
4GTP200 (2017—2018)

Emnekode: 4GTP200

Emnenavn: Gudstjenestepraksis II

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad i musikk, menighet og ledelse (MML) eller tilsvarende.

For eksterne søkere eller søker med bachelor MML som er påbegynt 2013 eller tidligere kan det gjennomføres egen opptaksprøve.

Relevans i studieprogrammet

Inngår i Påbygging i utøvende musikk, årsstudium

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

En stor del av arbeidet som menighetsmusiker innebærer å være musikalsk leder for ulike gudstjenester og møter. Gudstjenestepraksis I og II er derfor sentrale emner i utdanningen. Studenten vil ha stor bruk for sine kunnskaper fra emner som Hoved- og bi-instrument, Samspill, Gehørbasert akkompagnement og improvisasjon, Arrangering, Korledelse og Music in Worship.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

 • tilegnet seg praktiske og teoretiske kunnskaper om det å være kristen, musiker og leder

Ferdigheter

Studenten:

 • kan forvalte og lede det musikkarbeid han/hun får ansvar for
 • kan som musikalsk leder skape og forvalte, planlegge og gjennomføre sitt musikkarbeid, både i forhold til programinnhold og til sine relasjoner med alle de mennesker som er berørt og inkludert
 • har utviklet sine analytiske og strategiske evner
 • kan lede fellessang i ulike former i en menighet

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet de faglige og holdningsmessige forutsetninger som er nødvendig for musikkarbeid innen kirke og menighet
 • har forståelse for sin individuelle rolle i en større sammenheng
 • har utviklet sin evne til samarbeid og evne til å støtte og motivere medarbeidere
 • kan reflektere over holdningsmessige problemstillinger knyttet til det å være musiker både innen kirkeliv og i mer profane sammenhenger

Arbeids- og undervisningsformer

 • Ukentlige fellestimer med praktiske oppgaver, der studenten forbereder seg til diskusjon i plenum gjennom lesning.
 • Planlegging og gjennomføring av enkeltstudenters sangledelse.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80%
 • En skriftlig individuell besvarelse. Omfang 2000 ord +/- 10%
 • Studenten leder i sang i ca. 15 minutter der forberedelse, innhold, funksjon, progresjon, samspill, kommunikasjon og ledelse vurderes. Studentene samarbeider to og to og velger selv tema, og hvem han/hun vil samarbeide med.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeeksamen: 2 døgn. Omfang 2000 ord +/- 10%.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Noland, Rory: Heart of The Artist, Willow Creek, 1999 s.31-264, 309-339