4HINS301R Hovedinstrument III, rytmisk

Alle versjoner:
4HINS301R (2022—2023)
4HINS301R (2021—2022)
4HINS301R (2020—2021)
4HINS301R (2019—2020)
4HINS301R (2018—2019)

Emnekode: 4HINS301R

Emnenavn: Hovedinstrument III, rytmisk

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i musikk, menighet og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatoriek emne i bachelor i musikk, menighet og ledelse.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Emnet bygger på Hovedinstrument II (MML). For studenter med klassisk hovedinstrument, vil klassisk forum ivareta samspill.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har bredere kunnskap om ferdigheter som setter ham/henne i stand til å musisere sammen i et ensemble
 • kan fungere i et samspill på tvers av sjangere og instrumentsammensetninger
 • har bredere kunnskap om stilarter
 • har dypere kjennskap til et repertoar som består av flere sjangere

Ferdigheter

Studenten:

 • kan vurdere sitt eget og andres spill
 • har utviklet en bredere stilforståelse gjennom dypere repertoarstudier
 • kan kommunisere med medmusikere og publikum
 • kan fungere i ulike ensembler
 • behersker et repertoar bestående av flere sjangere
 • kan improvisere variasjoner i et samspill

Generell kompetanse

Studenten:

 • har en bredere forståelse av sin rolle som musiker
 • har utviklet sin identitet som musiker

Arbeids- og undervisningsformer

Instrumentalundervisning:

10 timer à 45 minutter pr semester over to semester med instrumentallærer.

Det blir gjennomført 40 undervisningstimer i samspill fordelt på hele skoleåret.

 • repertoaret bestemmes av studenter i samarbeid med faglærer
 • skolen setter  sammen band/ensemble.

Arbeidsomfang

375-450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Arbeidskrav: Tilstedeværelse på samspillsundervisning.
 • Arbeidskrav: Være delaktig på en konsert hvert semester med samspillband (varighet 20 min.)
 • Hovedinstrumentrapport

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Eksamenskonsert

Konsertens innhold bestemmes av studenten selv i samråd med læreren. Konsertens lengde skal være 30 minutter. Repertoarliste for alle tre årene skal medbringes på eksamen.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål.

Vurderingen gjøres av minst én ekstern og to interne sensorer, hvorav normalt én er studentens hovedinstrumentlærer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten

Tillatte hjelpemidler

Repertoarliste for alle tre årene.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamenskonserten vurderes til bestått / ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk.

Studiepoengreduksjon

4HINS301, 15 sp.

Emnesperre

4HINS301K

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

.