4KORL200 Korledelse II

Alle versjoner:
4KORL200 (2022—2023)
4KORL200 (2021—2022)
4KORL200 (2020—2021)
4KORL200 (2019—2020)
4KORL200 (2018—2019)
4KORL200 (2017—2018)

Emnekode: 4KORL200

Emnenavn: Korledelse II

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse (obl.)

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

 Studenten:

 • har bred kunnskap om korlederes rolle og identitet
 • har bred kjennskap til et repertoar fra ulike sjangere

Ferdigheter

Studenten:

 • kan lede ulike typer vokale ensembler
 • behersker direksjonsteknikk
 • behersker innstuderingsmetodikk
 • kan oppvarmingsmetodikk
 • kan arbeide med klang, intonasjon, rytme, tekst, frasering, dynamikk, homogenitet og artikulasjon på et grunnleggende nivå

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet identitet og rolle som korleder
 • kan innordne seg musikalsk og sosialt i et kor

Arbeids- og undervisningsformer

Korledelse: Gruppeundervisning

Felles korprosjekt / korprosjekt-dager.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

Korledelse:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

Korprosjekt:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

Forberedelsesdag til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Studenten skal delta på forberedelsesdag for eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Praktisk eksamen, varighet 15 minutter pr. kandidat.

Kandidaten leder en selvvalgt sang fra pensum, og en annen sang som sensor velger fra samme pensum. I tillegg gjør kandidaten en innstuderingsoppgave som han/hun har forberedt.

Studenten deltar i koret under hele gjennomføringen av eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Info i undervisningen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Praktisk eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

.