4HINS100UMK Hovedinstrument I Korledelse

Alle versjoner:
4HINS100UMK (2024—2025)
4HINS100UMK (2023—2024)
4HINS100UMK (2022—2023)
4HINS100UMK (2021—2022)

Emnekode: 4HINS100UMK

Emnenavn: Hovedinstrument I Korledelse

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Opptak til årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse (UMK).  

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse (UMK).  

Innledning

Som korleder møter man stor variasjon i oppgaver og utfordringer. Gjennom varierte undervisningsformer, gjestelærere og individuell tilpasning ønsker vi å imøtekomme dette. Emnet har et utøvende og praktisk fokus.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • kan redegjøre for ferdigheter som setter ham/henne i stand til å musisere sammen i et ensemble
 • har kunnskap om korlederens rolle
 • har kunnskap om innstudering- og øvingsmetoder
 • kjenner til et allsidig repertoar for kor
 • har kunnskap om stemmebruk
 • har kunnskap om forskjellige typer kor
 • har kunnskap om hvordan skape egen musikalsk identitet

Ferdigheter

Studenten:

 • har erfaring med ulike måter å lede kor på
 • behersker direksjonsteknikk tilpasset ulike sjangre og ensembler
 • behersker grunnleggende stemmebruk og kan formidle noe av dette videre
 • kan fungere i, og lede, ulike ensembler
 • kan innstuderings- og øvingsteknikker
 • kan improvisere variasjoner i et samspill, og legge til rette for dette i ensembler
 • kan fremføre et improvisert musikkstykke i gruppe

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan innordne seg i og instruere et ensemble
 • har respekt for medspillere
 • kan reflektere over egen praksis som korleder

Arbeids- og undervisningsformer

Instrumentalundervisning:

22 timer à 45 minutter over to semester med instrumentallærer.*

Samspill:

Det blir gjennomført 40 undervisningstimer i samspill fordelt på hele studieåret. For UMK vil timene være fordelt mellom å delta i vokalgruppe til ledelse av kor.

Prosjekt:

20 timer.

* For UMK vil vokal- og korlederundervisningen foregå i en kombinasjon av mesterklasser og individuell veiledning.

Arbeidsomfang

ca.900 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Arbeidskrav: Tilstedeværelse på samspillundervisning og tilsvarende annen tilrettelagt undervisning.
 • Være delaktig på minimum én konsert hvert semester med vokalgruppe/kor.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Hovedinstrumentrapport i henhold til skjema.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk etter søknad.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla