4HINS401K Hovedinstrument IV, klassisk

Alle versjoner:
4HINS401K (2022—2023)
4HINS401K (2021—2022)
4HINS401K (2020—2021)
4HINS401K (2019—2020)
4HINS401K (2018—2019)

Emnekode: 4HINS401K

Emnenavn: Hovedinstrument IV, klassisk

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 25 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til bachelor i utøvende musikk eller til påbyggingsår til musikk, menighet og ledelse

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i utøvende musikk

Obligatorisk emne i musikk, menighet og ledelse, påbyggingsår

Innledning

Emnet bygger på Hovedinstrument III (MML).

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har bred kunnskap om improvisasjons- strategier og teori
 • har kunnskap og erfaring i planlegging og gjennomføring av ulike konserter
 • har kunnskap og erfaring i fremføring, vurdering og lytting til musikk
 • har bred kunnskap om stilarter
 • kjenner til et allsidig repertoar for instrumentet
 • har dypere kjennskap til et repertoar som består av flere sjangere
 • har bred kunnskap om ferdigheter som setter ham/henne i stand til å musisere sammen i et ensemble
 • har kunnskap om hvordan man kan lage nye versjoner av eksisterende komposisjoner
 • har kunnskap om hvordan skape et eget utrykk i et samspill

Ferdigheter

Studenten:

 • behersker et bredt og allsidig repertoar på sitt hovedinstrument
 • behersker prima vista - spill
 • kan improvisere innenfor ulike stilarter
 • har utviklet solid stilforståelse gjennom dypere repertoarstudier
 • kan kommunisere godt med medmusikere og publikum
 • fungerer godt i et samspill på tvers av sjangere og instrumentsammensetninger
 • kan gjøre kvalitetsmessige vurderinger av sitt eget og andres spill
 • kan være med å prege ulike ensembler
 • kan improvisere variasjoner og skape egne løsninger i et samspill

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet en personlig musikalsk uttrykksform som preger samspillet
 • har utviklet en dypere identitet som musiker

Arbeids- og undervisningsformer

Instrumentalundervisning:

10 timer à 45 minutter pr semester over to semester med instrumentallærer.

Det blir gjennomført 40 undervisningstimer i samspill fordelt på hele skoleåret.

 • repertoaret bestemmes av studenter i samarbeid med faglærer
 • studentene setter selv sammen band/ensemble i samarbeid med skolen.

 For klassiske studenter er klassisk forum eller kirkemusikkforum obligatorisk.

Arbeidsomfang

625 timer (inkl. instrumentalundervisning, samspill, interpretasjon, egenøving, samt forberedelse og gjennomføring av eksamen).

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen Staffeldtsgate.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Arbeidskrav: Tilstedeværelse på klassisk forum eller kirkemusikkforum.
 • Arbeidskrav : Deltakelse med minimum to egne bidrag hvert semester i klassisk forum
 • Hovedinstrumentrapport

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Eksamenskonsert (fjerde studieår)

Konsertens innhold bestemmes av studenten selv i samråd med læreren. Konsertens lengde skal være 30 minutter. Repertoarliste for alle fire årene skal medbringes på eksamen.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål.

Vurderingen gjøres av minst én ekstern og to interne sensorer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten

Tillatte hjelpemidler

Repertoarliste for alle fire år.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamenskonserten vurderes med gradert karakter fra A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

4HINS401R Hovedinstrument I, rytmisk, 25 sp.

Emnesperre

4HINS401R

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla