4KOR100 Korledelse I

Alle versjoner:
4KOR100 (2024—2025)
4KOR100 (2023—2024)
4KOR100 (2022—2023)
4KOR100 (2021—2022)

Emnekode: 4KOR100

Emnenavn: Korledelse I

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor utøvende musikk
 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor utøvende musikk
 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk (valgemne)

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om korlederens identitet og rolle.
 • har kjennskap til arbeid med klang, intonasjon, rytme, tekst, frasering, dynamikk, homogenitet og artikulasjon
 • har kjennskap til hvordan man leder ulike typer vokale ensembler
 • har kjennskap til repertoar fra ulike sjangere

Ferdigheter

Studenten:

 • behersker grunnleggende direksjonsteknikk
 • behersker grunnleggende innstuderingsmetodikk
 • kan grunnleggende oppvarmingsmetodikk

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet en forståelse for hvordan man musikalsk og sosialt innordner seg i et kor

Arbeids- og undervisningsformer

Gruppeundervisning, felles korprosjekt /korprosjektdager.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister før en kan gå opp til eksamen:

Korledelse:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Ukentlige innstuderingsoppgaver gitt av faglærer.

Korprosjekt:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

Forberedelsesdag til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Studenten skal delta på forberedelsesdag for eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Praktisk eksamen, varighet 15 minutter pr. kandidat.
  • Kandidaten leder en selvvalgt sang fra pensum, og en annen sang som sensor velger fra samme pensum.
  • I tillegg gjør kandidaten en innstuderingsoppgave som han/hun har forberedt.
  • Studenten deltar i koret under hele gjennomføringen av eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Informasjon i forkant av eksamen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Praktisk eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Studiepoengreduksjon

4KOR100 Korledelse I overlapper 5 sp. med 4KORl100 Korledelse I.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei