4MHIF301 Hovedinstrument fordypning samspill (5 sp)

Alle versjoner:
4MHIF301 (2024—2025)
4MHIF301 (2023—2024)
4MHIF301 (2022—2023)
4MHIF301 (2021—2022)
4MHIF301 (2020—2021)
4MHIF301 (2019—2020)
4MHIF301 (2018—2019)
4MHIF301 (2017—2018)

Emnekode: 4MHIF301

Emnenavn: Hovedinstrument fordypning samspill (5 sp)

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til  bachelor i utøvende rytmisk musikk eller påbygning i utøvende musikk.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i bachelor i utøvende rytmisk musikk og påbygning i utøvende musikk.

Innledning

Emnet gir mulighet for studenten til å ha en ekstra lærer som er spesialist på en spesiell stilart innenfor emnet samspill.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

  • har dypere kunnskap om en utvalgt sjanger
  • har samspillkunnskap innenfor fordypningsemnet
  • har kjennskap til et repertoar og særtrekk innen for den utvalgte sjanger.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • beherske teknikkene på hovedinstrumentet i et samspill
  • beherske et repertoar innenfor sjangeren og utrykke stilforståelse i et samspill

Arbeids- og undervisningsformer

10 timer à 30 minutter pr semester med samspillærer.

Studenten har selv ansvar for å finne en gruppe han/hun vil utøve samspill med.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

  • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
  • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
  • Det skal leveres en hovedinstrumentrapport, innen en gitt frist i vårsemesteret.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Studenten gis bestått/ikke bestått på grunnlag av arbeidskrav. 

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / Ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

.