4MLIS Liturgisk spill

Alle versjoner:
4MLIS (2023—2024)
4MLIS (2022—2023)
4MLIS (2021—2022)
4MLIS (2020—2021)
4MLIS (2019—2020)
4MLIS (2018—2019)
4MLIS (2017—2018)

Emnekode: 4MLIS

Emnenavn: Liturgisk spill

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i utøvende musikk.

Anbefalte forkunnskaper

Orgel hovedinstrument, eller bi-instrument på et godt nivå

Relevans i studieprogrammet

Valgbart emne i studieprogram bachelor i utøvende musikk.

Innledning

Emnet er obligatorisk for de som ønsker kantortittel.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • kjenner til Den norske kirkes gudstjenesteordninger
 • har kjennskap til spill av kirkeårets ulike gudstjenestetyper
 • har kjennskap til registreringspraksis

Ferdigheter

Studenten:

 • viser ferdigheter og kunnskaper som er nødvendige for gudstjenestespillet
 • behersker koralspillets teknikk og rytme
 • behersker transponering av koraler og liturgiske ledd
 • kan akkompagnere liturgisk sang og gudstjenestelig kor- og instrumentalmusikk
 • behersker orgelspill ved kirkelige handlinger
 • kan formidle kirkemusikk som organist, kantor og korleder
 • viser forståelse for menighetssangens og den liturgiske musikkens egenart, og hvordan den kan fremmes gjennom orgelspillet
 • behersker forspillsamlinger, ledsagesatser og orgelkoraler

Generell kompetanse

Studenten:

 • har oppøvd ferdigheter som gir støtte for andre musikkemner

Innhold

.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår normalt i grupper. Ressurs pr. student: 10 timer à 45 minutter pr. semester med instrumentallærer.

Arbeidsomfang

250-300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: minimum 80% fremmøte i henhold til høgskolens retningslinjer for fremmøtekrav.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte
 • Gjennomføring av minimum tre gudstjenester i samarbeid med medstudenter
 • Studenten fremfører tre koraler fra ulike perioder, tre ledsagesatser og to alternativer til messens ordinarieledd i forbindelse med klassisk forum eller interne skolegudstjenester

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Praktisk eksamen som består i å forberede og spille en hel gudstjeneste.

Studenten skaffer eventuelt selv kor og instrumentalister. På eksamen bør koralspillet varieres bl.a. med fremhevet melodi, ledsagesatser, vokale- eller instrumentale diskanter. Studenten har mulighet til å vise sine evner til å gjennomføre en festgudstjeneste som kan inneholde orgelmusikk, korsang, forskjellige former for liturgisk sang og menighetssang (koraler, anglikansk chant, akkompagnement av liturgiske ledd). Salmeseddel utleveres én måned før eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Praktisk eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.Andre språk kan godkjenens etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Litteratur og faglige ressurser

I samarbeide med instrumentallærer